Gurcan Tomruk

Beeld: Evert van der Worp

Sinds 2004 woon ik in Deventer, hier zijn mijn kinderen en mijn vrouw geboren. Een geweldige stad met veel kansen en mogelijkheden. Over deze kansen wil D66 samen met de inwoners beslissen over wonen, werk en cultuur.

  • 42 jaar
  • Turkije
  • Deventer
  • Hij/hem

Waar 1 op de 4 Deventernaren een multiculturele achtergrond heeft, waar woningen en werk prioriteit hebben om een geweldige Deventer stad te zijn. Ik maak mij sterk voor iedereen in Deventer, van jong tot oud, van de B-side supporter tot de gepensioneerde 1e generatie arbeiders. Want wij hebben samen met alle inwoners Deventer groot gemaakt, ik wil met mijn stem Deventer leefbaar houden en oog voor iedereen hebben. De gemeenteraad dient laagdrempelig te zijn voor iedereen en met mijn stem zorg ik ervoor dat u gehoord wordt.

Door actieve burgerparticipatie te creëren voor iedere Deventernaar, waarbij democratie en transparantie hoog staat.

• Meer kansen op de arbeidsmarkt creëren.
 
• Gelijke kansen in het onderwijs voor iedereen en een actieve rol van de gemeente met de lokale onderwijspartners

• Alle jongeren met een diploma van school gaan of met een startkwalificatie aan het werk gaan.

• D66 maakt zich sterk voor een economisch beleid dat in samenspraak met ondernemers en onderwijs/kennisinstellingen vorm blijft krijgen en wil in dat opzicht voortbouwen op de investeringen van de voorbij collegeperiode.