Zwaar weer voor Haags onderwijs, jeugd en natuur in plannen nieuw kabinet – D66 wil belangen Hagenaars verdedigen

Beeld: Dienst Stedelijke Ontwikkeling (Willem Vermeij) – Haags Gemeentearchief 2

Bezuinigingen op het onderwijs en de zorg, het mes in natuur en zwaar weer voor de internationale organisaties waar de Haagse economie van afhankelijk is. Het is een greep uit de plannen van het nieuwe kabinet die een grote impact hebben op de levens van gewone Hagenaars. Daarom stelt D66 een lijst aan vragen over de Haagse belangen die onder druk komen te staan door het nieuwe kabinet. “De toekomst van de internationale stad van vrede en recht staat op het spel”.

Zorg en onderwijs
In het hoofdlijnenakkoord is te lezen dat er flink wordt bezuinigd op onderwijs en volksgezondheid. Het baart de voltallige D66 fractie grote zorgen. “Iedereen verdient een gelijke kans om alles uit het leven te halen”, zegt fractievoorzitter Marieke van Doorn. “Maar dat kan alleen met goed onderwijs en goede jeugdzorg, terwijl het nieuwe kabinet juist daar op wil bezuinigen”.
 
Natuur 
Ook het feit dat het kabinet het mes wil zetten in natuurgebieden is een gevaar voor de stad Den Haag. “Als stad achter de duinen genieten we elke dag dat we als grote stad direct aan een beschermd natuurgebied liggen. Maar zo mooi als zo’n gebied is, zo kwetsbaar is ze ook. Als dit kabinet de natuur niet beschermt, zal de natuur achteruit rennen”.
 
Internationale stad
Daarnaast is Den Haag als internationale stad van vrede en recht bijzonder afhankelijk van de internationale community. Honderden internationale organisaties mogen Den Haag hun thuisstad noemen, en zorgen voor duizenden banen en zorgen nog eens voor tienduizenden andere banen direct. “De internationale organisaties van Den Haag vormen het hart van onze stad, en het motorblok van onze economie”, zegt Van Doorn. “Als Nederland zich achter de dijken terugtrekt en zich internationaal afzondert, is dat alsof je onze stad zijn zuurstof afknijpt.”
 
Rijk bemoeit zich met gemeentelijke taken

Rechtsstatelijk gebeuren er vreemde dingen, ziet Van Doorn. Zo staat er in het hoofdlijnenakkoord dat BOA’s geen religieuze tekenen, zoals een keppeltje of hoofddoek mogen dragen, terwijl dat in Den Haag juist wel mag. “De BOA’s werken voor de gemeente, niet voor het rijk. Het is dus aan de gemeente, en niet aan Geert Wilders, om een keppeltje of hoofddoek toe te staan”.
 
Verdedigen belangen bewoners
Met vragen aan het Haagse college wil D66 opheldering hebben over de impact van de landelijke plannen op de gemeente. “Als raadsleden en als gemeente hebben we als taak om de belangen van onze bewoners te verdedigen. Belangen als gelijke kansen in het onderwijs, toegang tot goede zorg, een sterke internationale economie”, zegt Van Doorn. “Iedereen heeft recht op een goede toekomst. Daar staat D66 voor.”