Veiligheidsdebat in de raad: door met aanpakken ondermijning, meer doen tegen femicide

Marije Mostert - Beeld: Martijn Beekman

De succesvolle aanpak tegen ondermijning in de Weimarstraat moet door blijven gaan, en de aanpak tegen femicide moet harder. Dat zijn een paar van de belangrijke punten die raadslid Marije Mostert opbracht tijdens het veiligheidsdebat in commissie bestuur van deze woensdag. Lees hier haar volledige inbreng.

Aanpak ondermijning is succes
Medio september brachten we met deze commissie een bezoek aan De Weimarstraat. We zagen dat de wijk er op vooruit is gegaan. Een malafide ondernemer die jarenlang voor veel overlast en criminaliteit zorgde is eindelijk definitief gesloten en nieuwe aantrekkelijke winkels hebben zich gevestigd. Het initiatiefvoorstel van Hanneke van der Werf heeft duidelijk vruchten afgeworpen. Maar we zijn er nog niet, er nog veel leegstand en er ook is er nog steeds geen coffeeshop verplaatst. Tijdens het werkbezoek werd namelijk duidelijke dat de vergunningsplicht niet niet op zich staat, maar ook de aanpak leegstand, het verplaatsen van een coffeeshop en het verbeteren van de verkeersveiligheid bijdragen aan de leefbaarheid.

Maar aanpak nu stoppen kan niet

D66 wil dat de pilot met onder andere de vergunningsplichtig wordt verlengd. Als deze NU wordt gestopt verwachten wij dat dit gebied weer in het slop terecht komt en al het werk voor niets geweest is. De aanpak in weliswaar arbeidsintensief, maar de buurt geeft aan dat het vele malen leefbaarder is geworden en dat verdienen de inwoners, bonafide ondernemers en alle betrokken initiatieven die dit gebied rijk is.

Samen met ondernemers in de Weimarstraat

Ook ondernemers zijn erg tevreden over de locatie Weimarstraat en de aanloop van klanten. Als aandachtspunt in de aanpak noemen zij wel de Handhaving. Bij een controle komen zo’n vijf man de zaak binnen. Dat wordt als intimiderend, dan wel wantrouwend ervaren en het schrikt klanten af. Klopt het dat Handhaving met zoveel man de controles uitvoert en kan dat niet terug geschaald worden bij ondernemers die al jaren te boek staan als een bonafide?

Kan de burgemeester al aangeven wanneer de raad wordt geïnformeerd over het besluit om de aanpak in de Weimarstraat al dan niet de te continueren? En kan de burgemeester de eerste ervaringen van de aanpak in de omgeving Jan Luykenlaan met de raad delen?
 
Stop femicide
Jaarlijks worden er 30-40 vrouwen vermoord door hun partner of familielid. Extreme stalking (denk aan het sturen van duizenden appjes per dag, continu volgen en opzoeken) treft nog veel meer vrouwen en is enorm ontwrichtend. Daarnaast is hoogrisico stalking net als bijna verwurging (ook wel niet-fatale verwurging) een belangrijke rode vlag voor femicide.

D66 vindt dat we er alles aan moeten doen om geweld tegen vrouwen te stoppen. Daarom heeft D66 hierover een motie ingediend. (RIS314184): 1 (raadsinformatie.nl). In het tussenbericht lezen we dat er een casusregisseur komt en dat er wordt gewerkt een meer integrale aanpak in samenwerking met Zorg- en Veiligheidshuis en Veilig Thuis. D66 vindt het positief dat Den Haag meer vaart wil maken en niet blijft wachten op beleid vanuit landelijk. D66 kijkt reikhalzend uit naar de volledige afdoening.

Speciale officier van justitie
In navolging van Rotterdam heeft D66 een motie (RIS316165) ingediend die vraagt om een Haagse Officier van Justitie met als specifiek taak hoogrisico stalkingzaken, alsmede een slachtoffercoördinator voor extreme stalking en femicide. Kan het college aangeven waar de afdoening blijft. Is de lobby al op gang? Zijn er gesprekken geweest? Kan dit meegenomen worden in de integrale aanpak die al onderzocht wordt? Juist als schakel tussen partijen die meer pleger- of slachtoffergericht zijn. Graag een reactie van de burgemeester

Uitbuiting kinderen
Tot slot deze week is het de Haagse week tegen Mensenhandel. Teveel slachtoffers blijven buiten beeld en daders zijn veelal recidivist. Daarom is inzicht in de signalen, het verhogen van meldingen en het beter vervolgen van daders een must.
Soms is het uitbuiten van mensen minder zichtbaar of herkenbaar. Families die kinderen inzetten om te bedelen of om in groepen de supermarkt leeg te roven.

En dit brengt me weer terug naar de Weimarstraat. AH en Jumbo hebben aan de bel getrokken. Deze supermarkten worden geteisterd door groepen mensen die georganiseerd de schappen leegstelen. De buit wordt ’s avonds op een plein verderop verkocht. En het meest verwerpelijke, jonge kinderen worden gedwongen om deel te nemen aan deze rooftochten. Dieptriest voorzitter. Dit is ook uitbuiting, van deze kinderen. Zij zijn slachtoffer.

Aanpak georganiseerde diefstal

Daarnaast is er sprake van agressief gedrag naar klanten en medewerkers. De locatiemanagers zitten met de handen in het haar. Zij willen dat mensen veilig in hun zaak kunnen werken en winkelen. De wijkagenten zijn benaderd, maar zijn in alle maanden nog niet langs geweest. Daarnaast kunnen heterdaadjes onvoldoende worden opgepakt, door capaciteitsgebrek bij de politie, dus dieven lopen soms straffeloos naar buiten. Ook is er contact gezocht met het stadsdeel, maar er is nog geen beweging.  
 
Wat D66 betreft verdient de aanpak van diefstal door georganiseerde groepen in de Weimarstraat grote prioriteit. Is de burgemeester dit met onze fractie eens? Welke mogelijkheden ziet hij om op zeer korte termijn in actie te komen?
 
Dank voorzitter.