Een open brief
aan Den Haag

Beste stadsgenoot,

Binnenkort stapt u het stemhokje in om de toekomst van onze stad te bepalen. U maakt een keuze over wie u vertrouwt om de grote uitdagingen waar we in Den Haag voor staan aan te pakken. Het woningtekort. De klimaatcrisis. De kansenongelijkheid. 

Maar Den Haag staat ook voor een andere grote uitdaging.

Hoe zorgen we dat we samen één Den Haag blijven? 

De Haagse politiek is in rap tempo verhard. Op het stembiljet vindt u straks populistische en extreme partijen. Zij bieden geen echte oplossingen voor deze uitdagingen. Zij zijn er op uit verschillen te vergroten. Mensen weg te zetten op basis van hun afkomt. Politici van andere partijen te bedreigen en beledigen. En politiek te bedrijven voor het eigen gewin.

D66 wil samen met alle bewoners van de stad dit een halt toeroepen. 
Een krachtig en duidelijk NEE tegen haat, corruptie en verdeeldheid. 

Want een verdeelde stad valt stil. De problemen in onze stad worden 
niet opgelost als we groepen mensen tegenover elkaar uitspelen. 

Deze verkiezingen staat u voor die keuze. Uw stem doet ertoe. U bepaalt of Den Haag een stad blijft waar we samen één zijn. 

Een stad waar we het gevoel delen van wat Haags is. Waar nieuwkomers een plek vinden in onze Haagse samenleving. Waar de kloof tussen arm en rijk kleiner wordt. Een stad waar we verschillen niet vergroten, maar samen zoeken naar verbinding.

Zo kunnen we samen van Den Haag de meest leefbare stad van Nederland maken. Een groene, kansrijke en veilige stad waar iedere Hagenaar zich echt thuis voelt.

Want in ons Den Haag laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

Stem daarom 14, 15 of 16 maart D66.

Robert van Asten, 
Lijsttrekker D66 Den Haag

Robert van Asten - Beeld: Martijn Beekman