D66 Stadscongres over klimaatadaptatie: Kans of bedreiging?

Het klimaat verandert, er komen hete periodes, stortbuien en een zeespiegelstijging op onze stad af. Hoe gaan we daar mee om? Over deze vraag organiseert D66 Den Haag op zaterdag 3 juni vanaf 12.30 uur een Stadscongres in Museum Beeld & Geluid. Het gaat een inspirerende middag worden! Vanuit verschillende perspectieven, van bouwen tot gezondheid en van participatie tot onderwijs, en met denkers en doeners, gaan we plenair en in deelsessies ideeën oogsten en knelpunten benoemen. Kersvers Statenlid Evita Rozenberg is daarbij onze dagvoorzitter.

Wij nodigen u van harte uit om samen met vertegenwoordigers uit de hele stad ondernemers, onderwijsinstellingen, bewonersvertegenwoordigingen en maatschappelijke organisaties – Den Haag te helpen voorbereiden op een veranderend klimaat. De middag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in een duurzame en klimaatadaptieve toekomst van Den Haag.

Het programma:

De inleider van de middag gaat in op de noodzaak om de stad klimaatadaptief te maken. Vervolgens gaan we in zes subsessies gezamenlijk in op vragen als: hoe betrekken we inwoners van de stad bij klimaatadaptatie? Dat doen we met Manon Tiessink, conceptontwikkelaar bij Urban Sync en met Bram Heijkers, directeur Platform Stad en motor achter vele participatietrajecten en burgerberaden.

We spreken met architect Eva Stache van TU Delft over de effecten van groen op hitte en wateroverlast en laten ons inspireren door Hiltrud Pötz van Atelier Groenblauw over de vraag hoe we de bouwopgave kunnen combineren met klimaatadaptatie.
Hoe maken we de stad klimaatadaptief en verbeteren we tegelijkertijd de biodiversiteit?

Joop Spijker, onderzoeker beheer stedelijk groen van Wageningen Environmental Research en duurzame hovenier Menno Weverling, die vele groenprojecten voor woningbouwcorporaties deed, delen hun inzichten.

Rogier Krabbendam, directeur Public Affairs van werkgeversorganisatie VNONCW-West, gaat in gesprek over de effecten van groene, klimaatadaptieve bedrijventerreinen op de Haagse economie met Rob de Wit, kwartiermaker ‘Werklandschappen van de Toekomst’ en expert integraal toekomstbestendig bouwen bij de provincie Zuid-Holland.

Femke Bergisch, docent Urban Design van het meest Duurzame MBO van Nederland in 2022, verkent met Martine Rutten van Delta Futures Lab van TU Delft de vraag hoe we de beroepsbevolking van Den Haag kunnen voorbereiden op klimaatadaptatie.

Met Kevin Raaphorst, onderzoeksleider van BENIGN, een onderzoeksconsortium dat de relatie tussen klimaatadaptatie en gezondheid onderzoekt, gaan we ontdekken hoe een veranderd klimaat onze gezondheid beïnvloed en hoe we daar in de stad op kunnen inspelen. Iris Haverkort van IVN Natuureducatie legt daarbij de relatie tussen natuur en gezondheid.

De opbrengsten van de subsessies zullen we bespreken onder leiding van Evita bespreken met een panel waarin Manita Koop, bestuurslid Hoogheemraadschap Delfland, Alex Ouwehand van Natuur-en Milieufederatie Zuid-Holland en onze eigen Yousef Assad, raadslid voor duurzaamheid en klimaat.

Kortom, een interessante dag voor iedereen die geïnteresseerd is in een duurzame en klimaatadaptieve toekomst van Den Haag. Wij rekenen op uw komst!

Zaterdag 3 juni vanaf 12.30 uur, Stadscongres in Museum Beeld & Geluid