Marieke van Doorn: “Tijd voor democratische revolutie binnen Metropoolregio”

Marieke van Doorn - Beeld: Martijn Beekman

Jaarlijks heeft Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) 600 miljoen euro ter beschikking voor het verbeteren van de bereikbaarheid binnen de eenentwintig aangesloten gemeenten, maar in de praktijk hebben volksvertegenwoordigers vrijwel geen stem in hoe dit geld wordt besteed. „Het bestuur is ondemocratisch. Raadsleden uit alle gemeenten zitten in het kinderzitje op de fiets, maar niet achter het stuur. In de praktijk hebben wij maar weinig te zeggen”, stelt het Haagse D66-raadslid Marieke van Doorn, die pleit voor een ’democratische revolutie’ vandaag in De Telegraaf.

Over het nut en de noodzaak van samenwerking tussen de eenentwintig gemeenten op het gebied van bereikbaarheid en versterking van het economisch vestigingsklimaat heeft Van Doorn het niet. „Een tram of bus stopt niet bij de gemeentegrens. Het is belangrijk dat verbindingen tussen de verschillende gemeenten goed zijn omdat de helft van de Hagenaars werkt in een omliggende gemeente. Daar moeten wij samen in optrekken, maar gemeenteraden moeten wel meer betrokken worden bij de besluitvorming.”

Ze wijst erop dat burgers klagen over geschrapte tramhaltes, maar dat de gemeenteraad hier geen enkele invloed op heeft. „We kunnen deze mensen alleen aanhoren en dat is ontzettend frustrerend”, zegt Van Doorn in de Telegraaf.

De gemeenteraad heeft volgens het raadslid, die al vijf jaar deel uitmaakt van een van de adviescommissies, geen grip op de besluitvorming binnen de MRDH. Burgemeesters en wethouders hakken de knopen door en vormen samen met bestuur. „Maar de ambtenaren van de deelnemende gemeenten komen met de plannen. Ik snap dat het een enorme puzzel is om 600 miljoen euro eerlijk te verdelen over eenentwintig gemeenten, maar naar de burger hebben wij geen verhaal.” Als adviescommissielid zijn er twee mogelijkheden om in te grijpen. „In feite kunnen wij alleen een zienswijze indienen op de begroting en de jaarrekening. In de adviescommissies luisteren we vooral naar presentaties over bijvoorbeeld de ketenmobiliteit, maar met advies geven heeft dit weinig te maken.”

In mei geeft de MRDH een klap op de strategische agenda voor de komende vier jaar. In de aanloop daar naar toe pleit Van Doorn, samen met Rotterdam, voor het instellen van een gekozen regioraad die bestaat uit raadsleden van alle gemeenteraden.

„Dat is in Amsterdam al gebeurd. Niet burgemeesters, maar gekozen vertegenwoordigers zouden namens alle gemeenten in de regio moeten spreken. Belangrijke beslissingen over vervoer die ruim 2,5 miljoen mensen aangaan moeten we niet aan wethouders en burgemeesters overlaten.” Van Doorn hoopt dat zoveel mogelijk gemeenten ’de coupe’ steunen. ,Het is tijd voor verandering, want dit is een onwerkbare situatie”, aldus Van Doorn.