“Taal opent deuren” – maidenspeech Caroline Verduin

Caroline Verduin - Beeld: Martijn Beekman

Taal opent deuren, dat heeft Caroline Verduin vanuit huis meegekregen. Tijdens haar maidenspeech over de Haagse Educatieve Agenda (HEA) vertelt ze over hoe haar Poolse moeder een toekomst voor zichzelf en haar kinderen kon opbouwen door snel de Nederlandse taal te leren.

Lees hieronder de volledige speech.

Voorzitter,

Taal opent deuren die anders voor je gesloten waren.
Bijna 40 jaar geleden emigreerde mijn moeder definitief naar Nederland vanuit Polen, voor de liefde.
Na 15 jaar stond ze voor een klas Nederlandse scholieren, als Engelse docent.  
Om de deuren te openen die normaal gesloten zouden zijn, heeft mijn moeder zo snel mogelijk de Nederlandse taal geleerd.
Zodat ze haar eigen baan zou hebben.
Zodat ze haar eigen salaris zou kunnen verdienen.
Zodat ze onafhankelijk en vrij kon zijn.
 
Haar diploma aan de Poolse universiteit werd niet hoger ingeschaald in Nederland dan een HBO+ niveau. Het hield haar niet tegen.
Net als haar moeder, mijn oma, altijd voor de klas heeft gestaan, wilde ze dat zelf ook.
En dus las ze haar dochters avond na avond voor uit Jip en Janneke en Rupsje nooit genoeg.
Terwijl ze tegelijkertijd zo ook haar Nederlands verbeterde.
Mijn moeders keuze om de kinderen niet tweetalig op te voeden,
zodat ze zelf zoveel mogelijk Nederlands zou spreken,
heeft natuurlijk gevolgen gehad voor mij.
Ik spreek geen vloeiend Pools. 
 
En ik weet dat het wel had gekund,
een tweetalige opvoeding verrijkt.
Maar ik begreep de motivatie van mijn moeder heel goed.
Dus ik ging zelf aan de slag en Den Haag opende deuren voor mij.  
De avondlessen aan de Haagse volksuniversiteit in het Aloysius college en het Zandvliet Lyceum hebben me een basis gegeven in mijn moedertaal. Daar zat ik dan, tussen Nederlandse schoonmoeders van Poolse vrouwen en tuinders die hun eigen Poolse personeel beter willen begrijpen. En bij Polka, centrum voor Poolse vrouwen in Den Haag, spreek ik Nederlands en Pools met een geweldige groep Poolse vrouwen.
 
Sinds ik me heb verdiept in de Poolse taal is mijn band met mijn familie in Polen beter geworden.
Mijn opa is trots op me. Cześć dziadku!
Taal verbindt. Taal versterkt en taal maakt ons weerbaar.
Ik gun iedereen in Den Haag een goed begrip van de Nederlandse taal.
Daarom wil ik me ook keihard inzetten voor het beste onderwijs in Den Haag, hier in de gemeenteraad. En dagelijks op mijn werk, nu ik zelf ook voor de klas sta, net als mijn moeder en oma.  
 
Want taal geeft je de mogelijkheid om de wereld en de mensen om je heen beter te begrijpen.
Taal geeft je de mogelijkheid om onafhankelijk en vrij te zijn
Taal geeft je de mogelijkheid om mee te doen in onze samenleving
Taal opent deuren.
Daarom moeten we taal altijd blijven stimuleren, zoals mijn ouders bij mij hebben gedaan.
En dat nog steeds doet, mijn vader stuurt regelmatig een boek naar Den Haag. Waarna hij verwacht dat ik het binnen twee weken heb gelezen.
 
Ik ben gezegend met een fijne thuisbasis.
Maar goed onderwijs en een taalrijke thuisbasis, dat krijgt niet elk Haags kind.
 ‘Het niveau van rekenen en taal blijft zakken in heel het land.’
Dat zijn de conclusies van het rapport ‘de staat van het onderwijs van dit jaar’.
Dus met alle respect, het onderwijs wil niet meer beleid, meer regels en meer hobby’s.
Het onderwijs heeft baat bij de basis op orde.
Door te investeren in docenten en in het taal en rekenniveau van leerlingen.
 
Voorzitter, ik wil de wethouder bedanken voor de HEA en ik sta achter de ambities.

Er moet nog duidelijkheid komen over de bijbehorende financiën, om zoveel mogelijk van de ambities waar te kunnen maken.
En daarom dien ik de volgende motie:

Roept het college op:
–  om in het kader van ambitie 2 uit de HEA in samenwerking met schoolbesturen/directeuren (zowel PO als VO) en op basis van bestaande data van bv. de onderwijsinspectie een analyse te maken van de actuele taal- en rekenachterstanden op de Haagse scholen voor PO en VO;
–  deze analyse vòòr de vaststelling van het HEA-uitvoeringsplan 2023 aan de raad te doen toekomen, zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden t.a.v. inzet, middelen en prioriteiten.
 
Voorzitter,
Taal opent deuren, maar zolang de staat van ons onderwijs achterloopt, zitten voor veel van onze inwoners die deuren nog dicht.