Spoeddebat steekpartijen: serieuze problemen vergen serieuze oplossingen, geen macho-onzin

Beeld: Fer Troulik

Het steekgeweld in Escamp is zorgwekkend en droevig. Het is een serieus probleem dat om serieuze oplossingen vraagt”, zegt fractievoorzitter Marieke van Doorn tijdens de spoedraad over het messengeweld onder jongeren. “We hebben niets aan een wedstrijdje verplassen over wie het meeste macho-beleid kan voorstellen. Daar hebben de ouders niets aan, daar hebben de kinderen niets aan, daar hebben de slachtoffers niets aan.”

Voorzitter,
 
Helaas is 2022 voor veel mensen in deze stad niet gelukkig geëindigd. Voor de jongeren – kinderen nog –  van 13 en iets ouder, die verstrikt raakten in een wapenwedloop. Kinderen die denken dat ze maar één ding kunnen doen: nóg een groter mes scoren. Het is zeer zorgelijk en vooral hartverscheurend droevig. Ook voor de bewoners van Den Haag Zuidwest die zich onveilig waanden in hun eigen buurt en te maken kregen met een samenscholingsverbod eindigde het jaar in mineur, want zonder veiligheid geen vrijheid.
 
Interventie van de burgemeester

De D66-fractie steunt de manier waarop de burgemeester heeft ingegrepen. Een combinatie van harde, maar hele noodzakelijke maatregelen aan de ene kant om ervoor te zorgen dat de escalatie wordt onderbroken. En aan de kant beleid waarbij jongerenwerk wordt geïntensiveerd en de ook omgeving van de jongeren, bv. overige gezinsleden, wordt betrokken bij de-escalatie en het bieden van perspectief voor afglijdende jongeren. Beide aanpakken zijn nodig. Zorg dat ze elkaar op straat niet aanvallen, maar zorg ook dat er thuis hulp is om wapengeweld tegen te gaan. Dat snijdt heel wat meer hout wat de D66-fractie betreft dan alle harde, maar ons inziens loze woorden, van de voorgaande sprekers bij elkaar.
 
Serieuze problemen vergen serieuze oplossingen
Want dit is een serieus probleem. Dat vergt serieuze oplossingen. Geen stoere praatjes. Niet een wedstrijdje verplassen over wie het meest macho-beleid kan voorstellen. Daar hebben de ouders niets aan, daar hebben de kinderen niets aan, daar hebben de slachtoffers niets aan.

Kanon op een mug

Om een voorbeeld te nemen: Door met een kanon op een mug te gaan schieten zoals bv. de schoolcops motie van Hart voor Den Haag, haal je vertrouwen en verantwoordelijkheid weg bij jongeren die wél op het rechte pad blijven. We moeten juist mensen aanspreken op hun vertrouwen en verantwoordelijkheid. Een ander voorbeeld: Preventief fouilleren. Dit kan (volgens de beantwoording op eerdere vragen en afdoening van motie van HvdH) alleen voor specifieke gebieden in de openbare ruimte. Scholen vallen daar niet onder. Het klinkt heel stoer allemaal, maar het is een nepoplossing.
 
Niet straffen, maar helpen

Ouderbetrokkenheid is één van de belangrijkste manieren om meer grip op deze jongeren te krijgen. Maar dat krijg je niet door boetes. Deze ouders hebben hulp nodig, geen straf. Als deze ouders wisten wat ze moesten doen, hadden ze dat al gedaan.
 
En hetzelfde geldt voor de scholen. We moeten scholen niet straffen door ze binnen te vallen met schoolcops, maar we moeten scholen de handvaten bieden om het beter te doen. Help scholen. Want net als de ouders hadden ze het beter gedaan als ze wisten wat ze moesten doen.
 
Versterk buurtpreventieteams

Ook moeten we de  persoonsgerichte aanpak verder uitbouwen. Ook met duidelijkheid over waar de regie ligt, bij veiligheid, leerde ik in de commissiebehandeling vanmiddag. We snappen volledig dat we de privacy van deze gevoelige kinderen moeten beschermen, maar we hebben de ogen en oren in de stad keihard nodig. Zou het daarom een idee om de BPT’s, de buurtprevetieteams, aan het begin of juist het einde van de periodieke overleggen op ieder politiebureau tussen de partners van de Persoonsgerichte Aanpak over de ontspoorde of ontsporende jongeren in hun verzorgingsgebied structureel te laten aansluiten, om gebruik te maken van hun inzichten op de plek waar dat echt nodig is? Wij horen graag of de burgemeester hiervoor kansen ziet, met in achtneming van privacy.  
 
Goede interventie, maar meer informatie

Om terug te komen bij de actuele zaken van afgelopen weken: we steunen de actief van de burgemeester. Maar ik wil wel een kritische noot plaatsen: We hadden er wel graag eerder meer over gehoord. Verzoek voor het vervolg: Neem de raad direct mee. Al is het middels een geheim stuk.
 
Geef kinderen een kans om iets van hun leven te maken
Het geweld onder jongeren is zorgwekkend, verdrietig en complex. We moeten niet bang zijn om flink in te grijpen, zoals gedaan is met het samenscholingsverbod om escalatie te voorkomen, en we moeten slim genoeg zijn om ouders, broertjes en zusjes, buurtbewoners en jongeren te betrekken bij de oplossing. Alleen dan geven we die kinderen een kans om echt iets van hun leven te maken.