Reactie van D66 op het vertrek van de VVD uit de coalitie

VVD heeft bekendgemaakt uit de coalitie te stappen. D66 is teleurgesteld dat de VVD haar bestuursverantwoordelijkheid opgeeft, zeker omdat D66 constant een uitgestoken hand heeft geboden. Zeker na de grote hoeveelheid aan constructieve gesprekken waarin de partijen nader tot elkaar leken te komen.

Marieke van Doorn: “Vanaf de vrijspraak heeft D66 gezegd en herhaald dat wij niet verder willen slopen, maar juist willen bouwen. Bouwen aan vertrouwen onderling in de raad, maar ook in het vertrouwen van de inwoners in hun stadsbestuur. Dat vertrouwen is nu helaas nog verder beschadigd”.

Robert van Asten: “De coalitie van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA was minder dan een jaar jong en is tot stand gekomen na een lange onderhandeling. Die onderhandelingen waren uiteindelijk geslaagd doordat alle betrokken partijen de verantwoordelijkheid voelden om samen aan de toekomst van onze stad te bouwen. Het is teleurstellend dat de VVD niet verder samen die verantwoordelijkheid wil dragen”.