Update penningmeester over partijfinanciering

Het landelijk bestuur van D66 heeft plannen voor een andere wijze van verdeling van middelen. Met dit bericht wil ik jullie een update geven van de laatste stand van zaken.

Hoe werkt het nu?
Elk jaar krijgen we van landelijk een vast bedrag per lid per jaar. Na de afdracht van de fractieleden en wethouders onze belangrijkste inkomstenbron. Er is een probleem bij dit systeem: sommige afdelingen bouwen flinke reserves op en andere afdelingen, met name kleine afdelingen, zitten zeer krap bij kas.
 
Wat is het voorstel ?
De afdracht zoals voorgesteld door landelijk wordt gebaseerd op twee variabelen, namelijk ledenaantal en reserves. Kleine afdelingen krijgen verhoudingsgewijs meer euro’s dan grote afdelingen. Afdelingen met veel reserves krijgen minder dan met weinig reserves. De twee variabelen samen bepalen de verdeling van het totale bedrag van de afdracht. Hierbij geldt dat het totale bedrag voor alle afdelingen hetzelfde blijft, alleen de verdeling wordt anders. Voorbeeld: een kleine afdeling met grote reserves kan mogelijk minder afdracht ontvangen dan een grote afdeling met weinig reserves. Er wordt uitgegaan van reserves van vier jaar, zo worden de verkiezingsuitgaven en reserves weggestreept tegen elkaar.
 
Wat betekent het voor Den Haag?
Wat het precies voor ons gaat beteken is nog onbekend, na het zomerreces wordt dit duidelijker. We zijn een grote afdeling, maar niet met bijzonder veel reserves voor de grootte van de afdeling. Zeker niet als we veel activiteiten blijven organiseren met elkaar.
 
Wat is het vervolgproces?
Op het landelijk Congres 18 juni is er een subsessie van 14:00 tot 14:45 uur waar landelijk aanwezig is om het plan te bespreken en hier kunnen jullie vragen stellen.
 
Na het zomerreces zijn er nog momenten om kennis te nemen van het voorstel voor het voorgelegd wordt. Ook zal iedereen die dat wil een mogelijkheid krijgen om het model gezamenlijk door te lopen. De uitgangspunten en wenselijkheid worden dan besproken.  Bij de afdeling is nog onbekend wanneer het voorstel voor de leden ter stemming wordt gebracht.
 
Met de kascommissie houden we vinger aan de pols, onder andere om te weten wat dit betekent voor de Haagse afdeling. Hebben jullie vragen? Stel deze gerust aan de penningmeester. 
 
Lisanne van der Weijden
[email protected]