Een ReVa waar iedereen zich thuis voelt.

Marije Mostert - Beeld: Martijn Beekman

Regentesse-Valkenboskwartier is zonder twijfel de mooiste wijk van Den Haag. Het heeft alles. Van culturele broedplekken rondom de Energiecentrale en de Nieuwe Regentes, tot groen in het Emmahof en langs de Conradkade. Het heeft gezellige pleinen zoals het Regentesseplein en een gezellige en diverse bevolking.

Maar ons Regentesse-Valkenboskwartier heeft ook problemen. We hebben een overconcentratie van coffeeshops, we hebben leegstand terwijl er sprake is van woningnood en we hebben teveel steen en te weinig groen.

D66-raadslid en ReVa-bewoner Marije Mostert komt daarom met een plan om hier verandering in te brengen.

1: Ondermijningsaanpak gaat door

Het gebied rondom de Beeklaan en Weimarstraat is al te lang een broedplaats voor witwassen en andere ondermijnende criminaliteit. De pilot ‘Ondermijning onder Ogen’ is effectief gebleken en heeft er onder andere voor gezorgd dat een malafide onderneming is gesloten en er op deze plek inmiddels een mooie fietsenzaak gevestigd is. De aanpak wordt gecontinueerd en indien nodig geïntensiveerd

2: Aanpakken overconcentratie coffeeshops

Zeven coffeeshops in één straat is te veel en de druk op de buurt is te hoog. Hoewel bewoners niet een probleem hebben met coffeeshops zelf, zorgt de overconcentratie voor overlast. De shops trekken bijvoorbeeld grote hoeveelheden (vaak asociaal) autoverkeer aan uit Loosduinen, Escamp, het Westland en Rijswijk.

Linksom of rechtsom willen we de overlast die deze coffeeshops veroorzaken verminderen. Onze eerste keus daarin is het verplaatsen van shops naar plekken waar nu geen shops zijn. Zo hoeven bewoners niet meer helemaal naar de Weimarstraat, maar kunnen ze naar hun eigen buurtshop. Mocht verplaatsen niet lukken, dan schuwen we niet om shops te sluiten als we daarmee de overlast kunnen verminderen.

3: Blik eruit, boom erin

Het straatbeeld wordt nu nog te veel bepaald door blik. D66 wil vergroenen en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. We willen minder parkeerplekken en meer groen in de straten. D66 is enthousiast over de vele mooie initiatieven uit de buurt, zoals de Wij-Wei bank en andere manieren om de leefbaarheid in de buurt te vergroten. Dit soort kracht uit de buurt omarmen wij en streetart wordt wat D66 betreft binnenkort gerealiseerd. Verder verbeteren we de toegankelijkheid van onze straten, zodat mensen met een beperking en ouders met kinderwagens zich veilig door de buurt kunnen bewegen.

4: Een verkeersveilig ReVa

De straten in ReVa maken we veilig zodat voetgangers en spelende kinderen geen gevaar lopen zijn. Dit doen we door de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur. De Weimarstraat wordt eenrichtingsverkeer en we maken ruim baan voor de fiets. Waar mogelijk maken we straten autoluw.

5: Aanpak leegstaande panden

D66 wil een effectieve leegstandsaanpak. Momenteel staan er meer dan 41 panden leeg. De gemiddelde leegstandsduur is maar liefst elf jaar en dat terwijl de woningnood hoog is! Bovendien heeft de leegstand een negatieve invloed op de leefbaarheid in onze buurt. De huidige aanpak heeft onvoldoende resultaat gehad. Daarom wil D66 een leegstandsverordening aanwijzen in het gebied van de Beeklaan/Weimarstraat. Ook moeten diensten binnen de gemeente beter gaan samenwerken om de leegstand aan te pakken.

Beeld: Marten Kooistra