Nieuwe begroting is investering in de toekomst van ons allemaal

Met een nieuw stadsbestuur is het ook tijd voor een nieuwe begroting. “Wethouder Bruines (D66) slaagt erin om echt te investeren in klimaat, kansen en veiligheid. En dat tijdens lastige financiële tijden. Dat is een knap staaltje werk waar heel veel inwoners beter van worden”, zegt D66-fractievoorzitter Marieke van Doorn.

Klimaat en duurzaamheid

Het komend jaar gaan we fors investeren in de duurzaamheid van de stad, zo’n €42 miljoen. De woningen met de slechtste energielabels worden allereerst aangepakt om verduurzaamd te worden en we investeren fors om schone energiebronnen aan te leggen. “Dit is goed nieuws voor mensen die zich zorgen maken over hun energiekosten”, zegt Van Doorn. “Want elke euro voor verduurzaming is een investering in lagere energieprijzen en in een beter klimaat”.

Veiligheid en leefbaarheid kwetsbare wijken

In 2023 wordt €18,5 miljoen geïnvesteerd in de veiligheid van de stad. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat miljoenen euro’s worden geïnvesteerd voor een gebiedsgerichte aanpak in wijken waar de veiligheid en leefbaarheid onder druk staan, zoals in Laak, Transvaal en Schilderswijk. “Deze investering is echt belangrijk, want je kan niet in jezelf investeren en alles uit het leven halen als je je constant zorgen moet maken als je de deur uitloopt”, zegt Van Doorn.

Kansengelijkheid in onderwijs

Er gaat weer fors geïnvesteerd worden in de kansengelijkheid in het onderwijs. Kinderen met taal- en ontwikkelachterstanden worden op vroege leeftijd, vanaf 2 jaar al, intensief begeleid. Bij elkaar wordt er ruim €63 miljoen euro voor uitgetrokken. “En dat is maar goed ook”, benadrukt Van Doorn. “Want zonder goede beheersing over de taal, heb je geen goede controle over je eigen leven”.

Lichte lastenverzwaring zijn een investering in ons allemaal

“Den Haag staat er financieel niet goed voor. Desondanks hebben we goede structurele investeringen kunnen begroten voor de stad en is er niet gekort op belangrijke uitdagingen zoals op kansengelijkheid en duurzaamheid. Dat is knap. Zeker als je bedenkt dat dit de eerste begroting is van wethouder Bruines”, zegt Van Doorn. “Het klopt dat voor bewoners met sterke schouders de lasten licht zijn gestegen, maar al die extra inkomsten investeren we terug in een betere stad voor iedere Hagenaar. Zo werken we samen aan een stad waar iedereen alles uit het leven kan halen”.