Met docenten samen de problemen aanpakken – scholenreis van raadslid Caroline Verduin groot succes

Caroline Verduin - Beeld: Martijn Beekman

Gelijke kansen beginnen in de klas. Daarom is het van levensbelang dat we het beste onderwijs geven aan alle kinderen in Den Haag. Maar het onderwijs verbeteren doe je alleen met docenten, schooleiders en leerlingen samen. Daarom is raadslid Caroline Verduin het afgelopen schooljaar op scholenreis geweest langs 16 verschillende scholen in Den Haag. Verduin zag niet alleen de impact van problemen als het lerarentekort, armoede en taalachterstanden, maar leerde van de leraren ook hoe zij die problemen in de raad kon helpen tegengaan en zo het Haagse onderwijs beter te maken.

Lerarentekort 
“Elke ochtend is het weer spannend”, vertelde een schooldirecteur van een school in Laak aan mij. “Want er hoeft maar één docent zich ziek te melden, en dan moet ik een hele klas naar huis sturen”. Dat is de tragische werkelijkheid van het lerarentekort in onze stad. En het lerarentekort is het grootst waar kinderen al het meest kwetsbaar zijn en de grootste achterstanden hebben, zoals in Laak en Escamp. 
Bij vrijwel elke school waar ik ben geweest stond het lerarentekort bovenaan de lijst van dingen waar scholen tegenaan liepen. Daarom heb ik afgelopen jaar meerdere voorstellen gedaan om het lerarentekort aan te pakken. Zo heb ik, samen met de PvdA, gepleit voor een docentenfonds, waarmee de PABO wordt vergoed voor studenten die zich committeren aan het Haagse onderwijs. Daarnaast heb ik onlangs nog gepleit voor een terugkeergarantie voor gemeente-ambtenaren die voor het onderwijs willen kiezen, om zo de drempel nog verder te verlagen. Elke stap helpt om ervoor te zorgen dat als een docent ziek is er een inval-docent voor de klas kan staan. In plaats van dat een hele klas kinderen nog verder achterloopt op andere kinderen.
  
Schoolleidertekort 
Maar een school is meer dan alleen docenten. Zeker met de hoge werkdruk waar docenten mee te maken hebben is de rol van schoolleider steeds belangrijker geworden, vertelde een schoolleider mij toen ik op bezoek was op zijn school in het centrum. ”Als schoolleider ben ik degene die voorkomt dat docenten met een burn-out thuis komen te zitten. Samen met docenten zorg ik ervoor dat hun werk leuk blijft en ze zich kunnen blijven ontwikkelen”’. Maar helaas is er niet alleen een tekort aan leraren, maar ook een tekort aan schoolleiders. En veel schoolleiders zijn steeds meer werk kwijt aan administratie, zoals het overzicht houden van de vele verschillende subsidiepotjes. Goed bedoeld, maar niet simpel. In meerdere debatten heb ik dit benoemd en de wethouder heeft toegezegd om in overleg te gaan met schoolbesturen om te kijken of de subsidieaanvragen simpeler kunnen, zodat schoolleiders minder tijd kwijt zijn aan de gemeente en meer tijd hebben voor docenten. 
  
Taalachterstanden 
“We beginnen elke dag met lezen. Niet omdat het leuk is, hoewel dat het ook is, maar ook omdat 80% van onze leerlingen thuis een andere taal spreekt”, vertelde een docent uit Rustenburg-Oostbroek. Op die school zaten veel kinderen van arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije, plus ook nog kinderen uit Oekraïne. Het laat zien dat we niet mogen onderschatten hoe belangrijk aandacht voor taal is op school, zeker voor leerlingen die thuis Pools of Oekraïens praten. En hoewel die getallen duizelingwekkend zijn, is mij vooral bijgebleven hoe goed scholen hiermee omgingen. Docenten zien de behoeftes van hun leerlingen en weten er goed mee om te gaan als ze de ruimte krijgen. Zo heb ik al verschillende jaloersmakende schoolbibliotheken gezien, waar al die leerlingen die thuis geen Nederlands spreken toch thuis hun Nederlands kunnen blijven oefenen. Daarom heb ik mij in de raad ook vaak uitgesproken om meer van dit soort schoolbibliotheken op te zetten.
  
Armoede 
“We zien steeds meer ouders die het zich niet meer kunnen veroorloven om hun kinderen brood mee te geven naar school. Bijna elke dag zien we kinderen die geen brood in hun trommeltje hebben, en dat aantal groeit”, vertelde een docent uit Escamp. Sommige docenten besloten daarom zelf maar broodjes pindakaas te smeren, maar gelukkig is er nu een nieuwe landelijke regeling om ontbijt of voedselbonnen te verdelen over gezinnen. Veel Haagse scholen weten van die regeling en wijzen ouders er ook op.  Samen met het CDA heb ik de wethouder verzocht om de scholen daar nog meer in te ondersteunen, zodat er geen enkele Haagse docent meer broodjes hoeft te smeren,
 
Het is een greep uit de vele problemen die je tegenkomt op scholen, maar ook hoe we daar het verschil kunnen maken als volksvertegenwoordigers. Daarom ga ik door niet alleen volgend schooljaar door met mijn scholenreis, maar ga ik deze zomer ook op zomerscholenreis. Er moet veel gebeuren in het Haagse onderwijs, maar dat kunnen we alleen met de input en ideeën van docenten, schoolleiders en natuurlijk leerlingen. Ik kijk ernaar uit en wens iedereen, en in het bijzonder iedereen werkzaam in het prachtige onderwijs, een heel fijne zomervakantie! 
  
  
Heb jij tips of wil jij Caroline ook wel welkom heten bij jou op school? Mail dan naar [email protected]