Marije Mostert: “Durf te kiezen voor een eerlijke spreiding van coffeeshops”

De bewoners van Regentesse-Valkenbos en het Zeeheldenkwartier trekken al jaren aan de bel over de overconcentratie aan coffeeshops. Hoewel veel raadsleden tegen de bewoners zeggen dat ze voor verplaatsing zijn, zijn veel van diezelfde raadsleden tegen concrete plekken waar die shops heen moeten verhuizen.

Daarom sprak Marije Mostert zich tijdens een debat over het Haagse coffeeshopbeleid nogmaals uit voor het maken van een eerlijke verdeling. “Als er ergens een shop komt ben ik de eerste ben die dit komt uitleggen en verdedigen”.

Lees hier haar hele inbreng terug.

In juli 2020 luidde bewoners van de Weimarstraat en omgeving Beeklaan de noodklok na een schietincident op klaarlichte dag bij een van de vele coffeeshops in dit buurtje. En dit was niet het eerste incident en de eerste keer dat de buurt aan de bel trok. Sinds 2011 zijn de Weimarstraat en omgeving meer dan 40 keer opgeschrikt door grof geweld en criminaliteit. 4 coffeeshops dicht op elkaar maken het een hotspot waar mensen vanuit de hele stad en ook daarbuiten met de auto naar toe komen om wiet te kopen. 

Bij de protestactie in de Weimarstraat was de gemeenteraad breed aanwezig. En iedereen was het eens, zoveel coffeeshops in zo’n klein gebied dat kan echt niet.

Klap in het gezicht van de Weimarstraat

Maar wat schetste mijn verbazing, toen er een plek gevonden was voor verplaatsing, gaf een groot deel van deze raad niet thuis. En waarom niet? Door druk uit buurten waar nu géén enkele coffeeshop zit. Een klap in het gezicht van alle mensen in de Weimarstraat. Wat D66 betreft worden de lusten en de lasten evenredig verdeeld over onze stad. Nu zijn stadsdelen waar geen enkele coffeeshop is en in Segbroek maar liefst 7.

Overconcentratie is het probleem
De aanwezigheid van een coffeeshop is geen probleem, overconcentratie is dat wel. Dat wordt ook weer duidelijk in het Zeeheldenkwartier ook een hotspot waar het ook al jaren kommer en kwel is. Vorige maand nog werd er bewoner in elkaar geramd onder het oog van kleine kinderen. Dit is onacceptabel. Kan de burgemeester aangeven hoe het staat met de verplaatsing van deze coffeeshop? Deze wens uit de buurt en vanuit de eigenaar ligt ook al jaren op tafel. Graag een reactie van de burgemeester.
 
Ik kan dit niet uitleggen aan al deze bewoners die we nu al jaren in de kou laten staan. Niet 2 jaar, maar veel langer. Ik schaam me dat we als raad geen beslissing nemen. Want zoals onze burgemeester al aangaf, als draagvlak een criterium is voor verplaatsing, dan gaat het nooit gaat lukken.

Urgentie is hoog, en toch geen actie
In de brief spreekt de burgemeester van urgentie. Wat onze fractie betreft is deze zeer hoog. De procedures zijn te stroperig en de menselijke maat lijkt uit het oog verloren. Daarom vragen wij de burgemeester af te wijken van de afspraak dat ondernemers zelf alternatieve locaties moeten aandragen. Waarom niet actief met de ondernemers samen zoeken naar een alternatief? Maar ook meer out-side-the box denken. Er zijn al politiebureaus en mobiele prikbussen, maar nog geen mobiele coffeeshops. Ziet de burgemeester dit als een reële kans?
 
Wees dapper en maak een keuze
Mijn fractie roept de burgemeester in ieder geval op om haast te maken. En wat D66 betreft maakt hij gebruik van zijn mandaat als burgemeester. Want praatjes vullen geen gaatjes en een overconcentratie aan coffeeshops verdwijnt niet zonder een verplaatsing. Dat betekent dat je soms een lastige boodschap moet brengen naar je achterban, als een buurt of bedrijventerrein bezorgd is over de komst van een coffeeshop.

“Ik ben de eerste die het komt uitleggen”
Dat vergt een goed transparant proces waarin zorgen uit de omgeving serieus worden genomen, met goede afspraken over monitoring. En dan zeg ik bij deze, dat ik de eerste ben die dit komt uitleggen en verdedigen in de buurt of op een bedrijventerrein. Want ook dat is je rol als raadslid.

Je bent er immers voor de hele stad.