Levensgroot beeld en campagne tegen zelfdoding onder jongeren naar Den Haag

Marije Mostert - Beeld: Martijn Beekman

Zelfdoding is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren. Daarom moet Den Haag zich aansluiten bij de bewustwordingscampagne rondom zelfdoding van de VNG, en wel snel. Raadslid Marije Mostert roept het stadsbestuur daartoe op in een motie. Daarnaast komt #StilleStrijd, het iconische en indrukwekkende beeld van een depressieve jongere, naar Den Haag. “We moeten zelfdoding onder jongeren bespreekbaar maken. Dat is een belangrijke eerste stap om levens te redden.”

Bewustzijn vergroten
Met de landelijke ‘1K Z1E J3’-campagne krijgen bankjes op straat of in parken een bordje met een QR-code voor meer informatie over suïcidepreventie. Al meer dan 50 gemeentes hebben zich aangesloten bij de campagne. Daardoor zijn op veel plekken in het land met een kleine en simpele maatregel gewone bankjes veranderd in echte gespreksplekken. “Hiermee kan bijgedragen worden aan het vergroten van bewustzijn, het verminderen van stigma rond zelfdoding en het steunen van mensen in geestelijke nood,” zo stelt Marije Mostert. “Daarom is het ontzettend belangrijk dat onze stad ook gaat meedoen aan dit initiatief.” Dankzij een motie van Mostert komt deze campagne nu ook naar Den Haag.

“We moeten de stad zijn waar we elkaar helpen en iedereen vrij en zichtbaar zichzelf kan zijn”

Marije Mostert

Stille strijd tegen zelfdoding
In de strijd tegen zelfdoding is ook het levensgrote beeld #StilleStrijd naar Den Haag gekomen. Het imposante en aangrijpende beeld van depressieve jongere in een knalgele jas grijpt de aandacht op elke plek waar het rondreizende beeld terecht komt. Even leek het erop dat het beeld van kunstenaar Saskia Stolz Den Haag zou overslaan, maar Mostert heeft er samen met fractievertegenwoordiger Anno Fekkes voor gezorgd dat het beeld toch naar onze stad komt. “#StilleStrijd grijpt de aandacht en laat je niet los. Het brengt mensen samen en in Maastricht werden zelfs bloemen aan de voet van het beeld gelegd. Op die manier maakt het iets wat bijna onbespreekbaar is toch bespreekbaar, en dat is een belangrijke stap om levens te redden”, aldus Mostert. “Zo blijven we een stad waar we elkaar helpen en iedereen vrij en zichtbaar zichzelf kan zijn.”

Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl