“Vluchtelingenkinderen horen in de klas, niet op een wachtlijst!”

Beeld: CDC

GroenLinks, D66, Hart voor Den Haag, PvdA, CDA en DENK, maken zich zorgen over het aantal kinderen van nieuwkomers dat niet naar school kan. Er staan meer dan 350 kinderen op wachtlijsten voor onderwijs in Den Haag, dat zijn meer leerlingen dan het totaal aantal leerlingen van bijvoorbeeld basisschool De Notenkraker of basisschool De Bras. De partijen willen dat het probleem met meer urgentie behandeld wordt door het college.

Onderwijs voor alle vluchtelingenkinderen

Voor Oekraïense vluchtelingenkinderen gaat het regelen van onderwijs gelukkig beter, daar heeft de gemeente zich ook voor ingezet. GroenLinks, D66, Hart voor Den Haag, PvdA, CDA en DENK pleiten nu dat de wethouder zich net zo gaat inzetten voor deze bredere groep kinderen.

Dit is ernstig

Hera Butt (GroenLinks): ‘Dit is ernstig. Wij schieten hier ernstig tekort, als politiek en als stad. Laten we niet vergeten dat ook deze kinderen het heden en de toekomst zijn van Den Haag, dit kunnen we niet laten gebeuren.’ Raadslid Samir Ahraui (Pvda): “Van de stad van vrede en recht mag je verwachten dat wij het maximale doen om elk kind de beste jeugd en het beste onderwijs te geven. Het is verdrietig en onacceptabel dat wij daar nu niet in slagen.” Raadslid Fatima Faid (HSP) is verbaasd over de gang van zaken: “We zijn flabbergasted. Ontzettend veel kinderen van kleur, nieuwkomers en vluchtelingen zitten te wachten op onderwijs in Den Haag. Dit werkt kansenongelijkheid alsmaar meer in de hand. Hoezo is dit geen prioriteit? Hoe kan het dat er met geen woord over gerept wordt in de programmabegroting!”

Onderwijs is een mensenrecht

Onderwijs is een mensenrecht en dat zo’n grote groep kinderen in Den Haag geen gebruik maken van dit recht verbaasd ook andere fracties. Raadslid Caroline Verduin (D66): “Dat een kind moet vluchten is al een groot onrecht. Laten we kinderen dan ook niet de kans ontnemen om te leren, te groeien en zo een kansrijk leven te krijgen.” CDA-raadslid Ismet Bingöl sluit zich hierbij aan: ‘Ieder kind heeft recht op onderwijs in een stad als Den Haag om volop mee te kunnen doen van jongs af aan.’ Net als VVD-raadslid Caroline Peeck: “Alle kinderen en jongeren in deze stad verdienen een kans om hun eigen talenten te ontplooien en daar is een plek in het onderwijs voor noodzakelijk.”