Kiezers, bedankt! – Reactie van lijsttrekker Robert van Asten

Robert van Asten bij een D66 Den Haag bijeenkomst - Beeld: D66 Den Haag

Voor D66 een uitslag om van te dromen: 2 zetels winst en 26.297 Hagenaars die ons het vertrouwen hebben gegeven de stad te besturen. Deze geweldige uitslag hebben we samen gehaald. Onze leden die elke keer weer met een nieuwe flyer langs de brievenbussen gingen, die aan de campagne gedoneerd hebben, die deur aan deur zijn gaan canvassen, die hun vrienden en bekenden online bestookt hebben… Het heeft allemaal nut gehad!
 
Onze inzet in de onderhandelingen
Met de verkiezingen achter de rug start de periode van verkenningen voor een nieuwe coalitie. Als lijsttrekker ben ik daar namens D66 in de campagne kristalhelder in geweest. Onze inzet is een zo progressief mogelijke coalitie die de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en sociale gelijkheid met alle mogelijke middelen wil aanpakken.
 
Over Groep de Mos

Ik ben ook zeer uitgesproken geweest over onze positie inzake de grootste partij na de verkiezingen, Groep De Mos. In oktober 2019 is bij 2 wethouders en een raadslid van die partij een inval door het Openbaar Ministerie uitgevoerd. Het onderzoek door het OM leidde tot verdenkingen van corruptie, omkoping, schending ambtsgeheim, meineed en deelname criminele organisatie. Die zaak sleept al meer dan 2 jaar voort en ligt nu bij de Rechter-Commissaris. Dit trekt op alle betrokkenen een zware wissel en ik hoop dat omwille van hen, maar ook omwille van het bestuur van onze mooie stad er snel duidelijkheid komt.
 
Zolang de beschuldigingen door het OM niet zijn opgehelderd kan D66 niet in een coalitie stappen met deze partij. Wij vinden dat de Haagse bevolking moet kunnen vertrouwen op een stadsbestuur waarvan de integriteit boven enige twijfel verheven is. Die stellingname hebben we sinds 2019, toen we het vertrouwen in de wethouders van Groep de Mos op hebben gezegd. Die lijn houden we aan. Er is immers sinds 2019 geen andere situatie ontstaan.

Indien dit leidt tot een coalitie die zonder D66 gevormd wordt, dan zullen wij vanuit de oppositie ons raadswerk voor de stad met volle overtuiging uitvoeren.
 
Geniet van een prachtig weekend, zonder campagneacties. Nogmaals heel veel dank namens alle kandidaten voor jullie stem!
 
Robert van Asten
Lijsttrekker D66 Den Haag