Haags Veiligheidsdebat – Zonder veiligheid is geen vrijheid

Marije Mostert - Beeld: Martijn Beekman

Als politieke hoofdstad heeft Den Haag de eer om onze democratie en rechtstaat te huisvesten. “Daarom is het bizar en schokkend dat een collega-raadslid openlijk flirt met fantasieën over het ondermijnen van die democratie en rechtstaat”. Dat zegt Marije Mostert tijdens het veiligheidsdebat in de Haagse gemeenteraad. Lees hier haar inbreng terug.

Voorzitter,
 
Den Haag heeft meer dan zijn fair share aan veiligheidsproblemen waar we hard tegen moeten optreden, zoals straatintimidatie, messengeweld en ondermijning. Maar als de politieke hoofdstad hebben we natuurlijk ook de eer en de verplichting om de veiligheid van onze rechtstaat en democratie te waarborgen.
 
Daarom moet mij iets van het hart.

Bescherm de democratie

Het is bizar en het is schokkend dat een collega-raadslid, die tevens parlementariër is, openlijk flirt met fantasieën over het ondermijnen van onze rechtstaat. Ik vind het werkelijk absurd en verwerpelijk dat een politicus die notabene dankzij onze democratie in drie verschillende wetgevende organen is verkozen de democratie zo ondermijnt.

Waarschuwing van NCTV

En dit is niet een enkel incident. Want de NCTV houdt rekening met een terroristische dreiging vanuit de extreem-rechtse hoek die de racistische omvolkingstheorie aanhangt. Een complottheorie die in deze raad wordt gepredikt door hetzelfde raadslid van dezelfde partij die zo opzichtig flirt met geweld. Het laat zien dat deze waanzin niet alleen in de raad blijft, maar ook een vervolg krijgt op straat. Want woorden doen ertoe. De vele ministers die inmiddels extra bewaakt worden, bijvoorbeeld omdat er iemand met een fakkel voor hun deur stond, kunnen dat beamen.
 
Daarom kan ik niet anders dan mijn bijdrage tijdens dit veiligheidsdebat te openen met de sterktst mogelijke veroordeling van de woorden van Forum.
 
Helemaal omdat we in onze stad genoeg andere problemen hebben die ik wil adresseren: straatintimidatie, geweld onder jongeren en ondermijning.

Vrij en veilig
over straat

Maar liefst de helft van alle Hagenaars hebben te maken gehad met straatintimidatie. Onverteerbaar vindt D66. Iedereen in Den Haag moet zichtbaar en veilig over straat kunnen, ongeacht van wie je houdt, wat je gelooft of hoe je er uit ziet. 
 
D66 maakt zich hard voor preventie, want voorkomen is beter dan genezen. Maar dat heeft niet van de een op andere dag effect. Strafbaarstelling is daarom ook noodzakelijk. Slachtoffers voelen zich serieuzer genomen en daders kunnen worden bestraft. Daarnaast zijn laagdrempelige meldpunten stadsbreed een must. Op deze manier krijgen we hotspots in beeld en kunnen melders/slachtoffers hun verhaal kwijt en hulp krijgen als ze hier behoefte aan hebben. 
 
Landelijke wetgeving om straatintimidatie strafbaar te stellen is gelukkig in de maak. Kan de burgemeester aangeven wat de stand van zaken is rondom deze wet? En kan de burgemeester aangeven hoe het staat met de meldpunten in de stad? 

Jongeren en geweld  

Naast mijn raadswerk ben ik maatwerkcoach bij ROC Mondriaan. De afgelopen periode was dit ROC meerdere keren in het nieuws ivm geweldsincidenten. We zien al langere tijd een toename van geweld onder jongeren. En er is sprake van een ware wapenwedloop. Als je vraagt waarom een jongere een mes draagt dan wordt een gevoel van veiligheid als eerste genoemd. Letterlijk: “Ik draag een mes, omdat ik denk dat de ander een nog groter mes bij zich draagt.”  

Het verbod op de verkoop van messen aan minderjarige staat gepland voor 2023. Kan de bgm aangeven wat de stavaza is rond deze wet? Onze fractie heeft eerder voorgesteld de effectieve PIT aanpak uit Rotterdam in Den Haag in te voeren. Het college gaf toen aan dat BASTA! in Den Haag wordt ingezet. Wat zijn hiervan de resultaten en is de burgemeester nog voornemens van aanpak te wisselen? 
 

Ondermijning aanpakken, ook met de regio 

We zijn trots op de manier waarop we ondermijning proberen tegen te gaan in de Weimarstraat. Toch lazen we afgelopen week in de media dat de ondermijningsaanpak minder goed werkt dan gedacht. Kan de burgemeester aangeven of dit ook geldt voor de Haagse aanpak? Mocht ook de aanpak in Den Haag minder goed werken dan gedacht, waardoor komt dat dan?
 
Want onze fractie kan zich voorstellen dat een lokale aanpak van ondermijning ervoor zorgt dat de ondermijners zich verplaatsen naar andere gebieden, waardoor het effect van de aanpak in het algemeen tegenvalt. Met die gedachte in het achterhoofd zijn we erg benieuwd naar de communicatie tussen onze gemeente en andere gemeenten in de regio. D66 krijgt signalen dat deze nu te wensen overlaat.

Als op een Haagse locatie een niet verijdelde actie is en de criminelen de benen nemen, zoeken zij hun toevlucht maar al te gauw naar een locatie buiten de stad. Want wat schetst onze verbazing er wordt niet naar andere gemeenten gecommuniceerd als een leeg lab of anderszins gevonden wordt. Dat betekent dat deze criminelen zich zonder zorgen kunnen vestigen in anderen gemeenten om ons heen en vise versa. Zeer onwenselijk wat D66 betreft. Graag een reactie van de burgemeester. 

Zonder veiligheid,
geen vrijheid

Of het nu ondermijning bij je in de straat is, of messengeweld in je buurt, of intimidatie onderweg naar school of werk, we moeten ervoor zorgen dat onze stad veilig is. Want zonder veiligheid is geen vrijheid.