Verkennende gesprekken tussen huidige coalitie en PvdD, Denk, CU/SGP, SP en HSP

We willen graag de heer Slob bedanken voor zijn inzet de afgelopen weken en zijn bereidheid om ook aan te blijven om invulling te geven aan het vervolg. Met het verslag van verkenner Slob werden er twee te verkennen opties op tafel gelegd, die neerkomen op ofwel het blok van de huidige coalitiepartijen D66-GroenLinks-PvdA-CDA of het blok HvDH-VVD, in beide gevallen aangevuld met andere oppositiepartijen.

De heer Slob heeft er voor gekozen om eerst de gesprekken te gaan voeren met Hart voor Den Haag als grootste partij in de Haagse Gemeenteraad. Afgelopen vrijdagmiddag werd duidelijk dat de gesprekken tussen HvdH, VVD, Partij voor de Dieren, Denk, CU/SGP en SP niet hebben geleid tot een start van onderhandelingen.
 
De heer Slob heeft vrijdag direct de partijen van de tweede optie uitgenodigd om komende maandag bijeen te komen voor een eerste verkennend gesprek. Het gaat hier om D66, GroenLinks, PvdA, CDA, PvdD, Denk, CU/SGP, SP en HSP.
 
We gaan graag met deze partijen in gesprek om samen de uitdagingen waar Den Haag voor staat aan te pakken. Deze partijen brengen uiteraard nieuwe inzichten met zich mee, die kunnen helpen om van Den Haag een duurzame, groene en inclusieve stad te maken waar iedereen mee kan doen. Maar deze inzichten zijn ook belangrijk op het stadhuis zelf, om met elkaar te zorgen voor betere politieke verhoudingen en een nieuwe bestuurscultuur. 

Verder kijken we ook uit naar de Raadsconferentie die moet leiden tot betere verhoudingen tussen raadsleden onderling en de samenwerking tussen de Raad en het college, helderheid over integer handelen en het gezamenlijk bespreken van wat de rechter in de zaak rondom Richard de Mos e.a. beschreef als “het grijze gebied waar de politiek zelf regels over moest afspreken”.
 
Om tot goede debatten en daarmee tot goede besluiten te komen is het belangrijk dat de politieke vertegenwoordigers elkaar respectvol bejegenen en open staan voor elkaars argumenten. In dat kader kunnen we nog melden dat de vele gesprekken van de afgelopen tijd de persoonlijke verhoudingen tussen D66 en HvDH sterk verbeterd zijn. Er is nog een hoop te bespreken maar onze inzet voor een betere bestuurscultuur in Den Haag is groot.