Gemeente op vingers getikt door raad, moet nieuwe afspraken maken met bewonersverenigingen

Marieke van Doorn - Beeld: Martijn Beekman


De gemeente moet opnieuw met bewonersverenigingen om tafel om samen afspraken vast te leggen. Dat heeft de raad besloten nadat bewonersverenigingen aan de bel trokken over hoe de gemeente met hen omging. In plaats van samen op te trekken, werden de convenanten tussen gemeente en bewonersverenigingen in veel gevallen door bewoners ontvangen als een wurgcontract of als een lege huls waar bewoners niets aan hebben. “Niet alleen schieten bewoners hier niets mee op, het schaadt het vertrouwen in de gemeente”

In 2022 maakten bewonersverenigingen en de gemeente concept-afspraken over hoe ze beter kunnen samenwerken in de toekomst. Maar toen de uiteindelijke afspraken op papier stonden, schrokken de bewonersverenigingen. Er stond weinig meer op papier over wat ze van de gemeente konden verwachten of wilden, zoals de mogelijkheid om lokale peilingen onder wijkbewoners uit te voeren. De convenanten gingen nu alleen nog maar over waar de bewonersverenigingen aan moesten voldoen.

Gemeente moet zelf ook luisteren
D66, Hart voor Den Haag, PvdA en CDA hebben in een motie de gemeente opgeroepen terug naar de tekentafel te gaan. D66-raadslid Marieke van Doorn: “Goede afspraken zijn keihard nodig. Bewonersverenigingen zijn het aanspreekpunt van de gemeente voor een wijk, en andersom kunnen ze de problemen uit een wijk goed aankaarten bij de gemeente. In plaats van bewonersverenigingen die moeten luisteren naar de gemeente, moet de gemeente ook luisteren naar bewonersverenigingen”

D66, HvDH, PvdA en CDA trekken aan de bel
Carlos Martinez van Andel (Hart voor Den Haag): Als oud-voorzitter van één van de bewonersorganisaties heb ik het proces van de aanloop naar het tot standkomen van het convenant grotendeels meegemaakt. Na mijn vertrek ontving ik van oud-collega’s zorgelijke signalen over hoe het convenant uiteindelijk door de gemeente werd ingezet; in diverse stadsdelen als voorwaarde om basissubsidie te krijgen. En dat was niet de bedoeling. Ik ben blij dat we dit gezamenlijk hebben weten terug te draaien en er nu alsnog naar een betere, rechtmatiger oplossing gekeken gaat worden’. Hinke de Groot (CDA): ‘We hebben onze vrijwilligers en bewonersorganisaties keihard nodig in onze stad. Die moeten we helpen, in plaats van lastig vallen met juridisering en contracten. Daarom stelde ik eerder al schriftelijke vragen. Ik ben blij dat de gemeente zich nu duidelijk heeft uitgesproken. We moeten meer doen voor een gelijkwaardige samenwerking vanuit het stadhuis.’