Den Haag gaat kosten bij geslachtswijziging op identiteitsbewijs vergoeden

Marije Mostert - Beeld: Martijn Beekman

De gemeente Den Haag gaat de kosten voor geslachtswijziging vergoeden. Trans personen betalen nu honderden euro’s voor dit proces. De gemeente wil die drempel wegnemen, net als Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Dit gebeurt naar aanleiding van schriftelijke vragen gesteld door raadsleden Bos (GroenLinks), Holman (PvdA), Mostert (D66), Arp (SP), Smit (PvdD) en Faïd (HSP).

Geslachtsregistratie is vaak onderdeel van het transitieproces. Voor trans personen is het een belangrijke stap om geregistreerd te zijn op de manier waarop men zich voelt. Momenteel lopen trans of intersekse personen tegen kosten aan in dit proces. De deskundigenbeoordeling en-verklaring bedragen ongeveer €315,- euro. Daarnaast moet iemand vaak 3 nieuwe identiteitsdocumenten aanvragen. De totale kosten komen daarmee dan globaal op €500,- per persoon. Bos (GroenLinks): “Deze verandering draagt hopelijk bij aan het laagdrempelig en toegankelijk maken van een geslachtsregistratie die past bij hoe iemand zich voelt. Smit (PvdD): “Het is onrechtvaardig dat trans personen veel moeten betalen voor officiële erkenning van hun identiteit. We moeten dit proces vereenvoudigen. Jezelf zijn zou geen geld moeten kosten.”

“Wie je ook bent, iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn.”

Marije Mostert

Drempel bij geslachtswijziging 
Het college geeft aan dat zij op de hoogte is van de kosten en vindt net als GroenLinks, PvdA, D66, SP, PvdD en de HSP dat iedereen het zelfbeschikkingsrecht en de individuele keuzevrijheid moet hebben om zichzelf te zijn. Het college ziet dat mensen de verplichting van een deskundigenverklaring als een belemmering kunnen ervaren. Personen die minderdraagkrachtig zijn kunnen op dit moment al een beroep doen op de bijzondere bijstand. Holman (PvdA): “Hoeveel geld je hebt mag niet in de weg staan van het veranderen naar het geslacht waar je je het meeste thuis bij voelt. Juist omdat wijziging van de geslachtsregistratie voor transgender personen zo ontzettend belangrijk is.” Ramesar (SP) vult aan: “Nu moeten onze Haagse inwoners met een smallere beurs deze wijziging via de bijzondere bijstand aanvragen wat weer drempels op kan werpen. Terwijl iedereen zichzelf moet kunnen zijn.” 

“We moeten geen extra blokkades hebben, maar die blokkades juist wegnemen. Dat is echte vrijheid en kansengelijkheid”.

Marije Mostert

Kosteloos jezelf zijn 
De verwachting is dat per jaar ongeveer 30 geslachtswijzigingen op de geboorteakte en 40 geslachtswijzigingen in de BRP (Basis Registratie Personen) worden aangevraagd bij de gemeente. Het college geeft nu aan dat zij bereid zijn om een tegemoetkoming van de kosten voor wijziging van geslachtsregistratie in te regelen. Inwoners van Den Haag kunnen dan de kosten van de deskundigenbeoordeling en-verklaring en hun nieuwe paspoort, ID bewijs en/of rijbewijs vergoed krijgen. Faid: “Hoe mooi is het niet, dat iedereen zichzelf mag en kan zijn in de stad van Vrede en Recht.” 

Steun Transgenderwet 
Het Haagse stadsbestuur spreekt ook waardering uit voor de nieuwe Transgenderwet en ziet dit als een belangrijke stap richting erkenning van transgender-, non-binaire en intersekse personen. De nieuwe wijziging van de Transgenderwet regelt onder andere dat de deskundigenverklaring wordt afgeschaft, waardoor deze kosten in de toekomst mogelijk niet meer gemaakt hoeven te worden. Belangenorganisaties zoals het COC, TNN en NNID roepen de Tweede Kamer op om voor de Transgenderwet te stemmen. De organisaties noemen de deskundigenverklaring ‘vernederend en betuttelend’. Het college is nu bereid om publiekelijke steun over te brengen voor het recht op zelfbeschikking van transpersonen, intersekse personen en non-binaire personen en voor de wijziging van de Transgenderwet. Mostert (D66): “Wie je ook bent, iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn. We moeten daarom geen extra blokkades hebben, maar die blokkades juist wegnemen. Dat is echte vrijheid en kansengelijkheid.”