Debat herontwikkeling Hagaziekenhuis: “Grote stap voor de buurt en voor Den Haag”

“De herontwikkeling van het Hagaziekenhuis is een grote stap voorwaarts voor zowel de buurt als heel Den Haag”. Dat zegt Marije Mostert in een debat over de plannen over het oude Hagaziekenhuis op de grens tussen de Bomenbuurt en de Vogelwijk. “Dit is een stap voorwaarts voor de wijk, omdat dit grote gebouw niet leeg mag staan om verder te verloederen. Laat het gebouw leven. Het is ook een stap voorwaarts voor al die mensen die een woning zoeken”. Daarnaast benadrukt Mostert vooral dat er veel samenwerking en contact moet worden gezocht tussen de gemeente en de omwonenden en ondernemers.

Lees hieronder de volledige inbreng van Mostert terug

De herontwikkeling van het Hagaziekenhuis is een grote stap voorwaarts voor zowel de omliggende buurten als heel Den Haag. Een stap voorwaarts voor de wijk, omdat dit grote gebouw midden tussen de Bomenbuurt en Vogelwijk niet leeg mag staan om verder te verloederen. Laat het gebouw leven. Het is ook een stap voorwaarts voor al die mensen die een woning zoeken. En laten we eerlijk zijn, niet vaak krijg je in Den Haag de kans om een pand van dit formaat aan te schaffen en te gaan ontwikkelen.

Leegstand is geen stilstand, maar achtergang voor iedereen die een woning zoekt. Daarom is mijn fractie blij dat het College tot de definitieve herontwikkeling besloten te kiezen voor een tijdelijke invulling. De mix van studenten, asielzoekers en starters moedigen wij aan. Juist gecombineerde woonvormen werken het beste hebben we geleerd uit de praktijk, denk aan Plan Einstein.

Wat mijn fractie betreft richten we ons vooral op samenwerking met bewoners en ondernemers. Denk aan omwonenden en verenigingen in de buurt die een rol willen spelen in bijvoorbeeld sport of taallessen. Of misschien het opzetten van een restaurant-functie waar bewoners en omwonenden voor elkaar kunnen koken en gezamenlijk kunnen eten. 

Maar denk ook aan stageplekken en werkplekken in de Fahrenheitstraat en naar school gaan in de buurt. Daarnaast ziet D66 graag dat ervaringsdeskundigen een belangrijke rol spelen zoals mensen die zelfs ooit dak-of thuisloos waren of nieuwkomers zoals Can en Bangin, jongens gevlucht uit Syrië die nu Nederlandse lesgeven aan andere jonge vluchtelingen.

D66 is sowieso enthousiast over de invulling van een deel van de binnen- en buitenruimte in samenwerking met de buurt en ondernemers. We zien hier enorm veel kansen voor startups, ontmoeting en taallessen. Mijn fractie vraagt zich wel af waarom het participatietraject pas wordt ingezet in najaar 24. Wat is de reden dat dit niet al in de contactmomenten die deze maand dus gaan plaatsvinden, wordt meegenomen?
 
Vervolgens twee vragen over de PWO:
- De PWO wordt op dit moment geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie ontvangt de raad een voorstel voor de voortgezette invulling van de PWO in het Haga. Wanneer kan de raad deze evaluatie en voorstel voortgezette invulling tegemoet zien?
– Het inhuizen van doelgroepen op de locatie Haga zal waarschijnlijk voltooid zijn per 1 juli 2025. Is het wel de inzet om winter 24/25 de PWO al open te hebben/houden op deze locatie?

Voorzitter een kort aantal vragen over de financiën:
– Wanneer meer duidelijkheid over die 10 mio rijksbijdrage? Bestaat er een kans dat nieuwe kabinet hier roet in eten gooit?
– Wat wordt het alternatieve scenario als goedkeuring van de Rijksbijdrage uitblijft?
 
Veiligheid en beheer:

D66 vindt de de inzet van 1 Haagse partij die de verantwoordelijk draagt voor het overkoepelende beheer, de vorming van een gemeenschap en aanspreekpunt is voor de buurt. Kan het college hier wat meer over delen?

Daarnaast ziet D66 naast maandelijks overleg met de BIZ een andere stakeholders ook een rol weggelegd voor de wijkagenten. Kunnen deze al dan niet tijdelijk ruimte krijgen om zich echt op deze locatie te focussen.
 
 Informatievoorziening en betrokkenheid van omwonenden en ondernemers:
Draagvlak en betrokkenheid van de buurt is het recept voor succes. We lezen in het voorstel dat er een informatieavond wordt gereorganiseerd alsmede ook huis-aan-huisgesprekken. D66 is benieuwd naar bijeenkomst en vooral de gesprekken. Hoe ziet die persoonlijke benadering van direct omwonenden voor huis-aan-huisgesprekken eruit? Wordt er een individuele afspraak ingepland of worden mensen overvallen door een soort canvas-actie aan de deur?Hebben deze gesprekken al plaatsgevonden en hoe deze verlopen zijn. D66 vindt het belangrijk dat ook de ondernemers in de buurt de kans krijgen om hun vragen, ideeën en zorgen te delen in een dergelijk gesprek. Wordt dit ook georganiseerd?

Daarnaast heeft D66 heeft twee verschillende brieven van de gemeente onder ogen gekregen. Een gaat over mensen nu al in de opvang zitten en die langer medische hulp nodig hebben en dus langer in de opvang blijven. De andere brief gaat over alle plannen voor de tijdelijke invulling van het oude Hagaziekenhuis. Dat scherpt verwarring. Verwarring kan leiden tot angst. En voorzitter angst is net vruchtbare grond, het laat zich gemakkelijk voeden, waardoor de angst groeit. Angst zaaien is kort gezegd makkelijker dan draagvlak oogsten.

Dus de oproep van D66 is; heldere en directe communicatie naar de omwonenden en ondernemers, een recept voor succes.