D66: Snel duidelijkheid tussen bewonersvereniging, gemeente en stadsdelen nodig

Marieke van Doorn - Beeld: Martijn Beekman

De gemeente moet beter samenwerken met bewonersverenigingen en meer oog hebben voor de stadsdelen. Het is duidelijk geworden dat dat bittere noodzaak is, omdat bewonersverenigingen en gemeente vorig jaar in de clinch kwamen te liggen. Met moties wil D66 er samen met andere partijen in de Haagse raad voor zorgen dat de gemeente de wensen vanuit de bewonersorganisaties voor betere samenwerking serieus neemt. Ook wil D66 dat het Stadhuis de acht stadsdelen van de informatie voorziet die zij nodig hebben om de participatie met bewoners goed uit te kunnen voeren. 

Menukaart op tafel
Omdat er de afgelopen jaren veel wrevel was tussen gemeente en bewonersorganisaties, is een open houding van de gemeente voor de gevraagde ondersteuning door bewonersorganisaties nodig. Zij maakten een ‘menukaart’ met daarin  20 suggesties die ervoor moeten zorgen dat er betere samenwerking en eensgezindheid komt op het vlak van communicatie en informatie, participatie en ondersteuning. “Als we aan tafel gaan met de bewoners moet die menukaart ook op tafel klaarliggen”, zegt Marieke van Doorn. “Waarom zouden we de stad besturen met maar 45 mensen, als we alle 550.000 kunnen betrekken. We moeten luisteren naar bewoners, en dus ook luisteren als bewoners suggesties geven over hoe we beter kunnen samenwerken”.

“Waarom zouden we de stad besturen met maar 45 mensen, als we alle 550.000 kunnen betrekken”

Marieke van Doorn

Meer aandacht voor stadsdelen
Door de wrevel tussen gemeente en bewonersorganisaties bleek ook dat bewoners vaak verloren lopen tussen stadsdeel en de centrale stad. “ Informeer stadsdelen over alle gemeentelijke ontwikkelingen in hun wijk, ook van diensten die niet op het stadsdeel zijn georganiseerd”, aldus Marieke van Doorn. “In het coalitieakkoord hebben we opgeschreven dat we willen bezien of we taken van de centrale stad naar de stadsdelen willen delegeren, we willen graag van de wethouder weten of, en zo ja hoe dit gaat gebeuren”.