D66 reactie op indringend rapport over Amare

Beeld: Corentin

Vandaag is de raadsenquêtecommissie Amare met haar eindverslag gekomen. Het indringende rapport staat vol met zware lessen voor bestuurders, ambtenaren en raadsleden. Zowel voor grote projecten in de toekomst, als voor het dagelijkse bestuur van de stad, is het verslag van de commissie een bijzonder waardevol document. Van Doorn: “Het laat zien wat er allemaal fout is gegaan, maar biedt ook hoop op een beter functionerend stadsbestuur”. 

Indringende conclusies

Het rapport van de raadsenquêtecommissie is indringend. Het laat zien dat er in de ontwikkeling van het plan en de opzet van de bouw veel fout is gegaan. Risico’s zijn onjuist ingeschat en gepresenteerd, informatie is onduidelijk of onjuist gedeeld en de commissie spreekt zelfs van misleiding. De situatie werd er ook niet beter op omdat de raad niet in staat was dit grote project te doorgronden. Niet alleen ontbrak het de raad aan de juiste technische kennis, de raad was ook meer geïnteresseerd in persoonlijk-politieke twisten dan de inhoud.

Lessen voor de politiek

“Dit rapport geeft wijze lessen voor bestuurders, ambtenaren en raadsleden. De conclusie dat er een nieuwe, open en meer transparante bestuurscultuur moet komen is niet nieuw. Maar dit rapport laat glashelder zien waar het fout gaat en wat de gevolgen daarvan zijn”, zegt Marieke van Doorn. Enkele van de voorstellen van de raadsenquêtecommissie zijn het aanstellen van een deskundige externe ondersteuning voor de raad en speciale rapporteurs die vanuit de raad de diepte ingaan bij grote projecten. “We moeten heel serieus kijken naar hoe we onze raad en onze stad democratischer kunnen maken. Onze stad functioneert alleen goed als ons stadsbestuur goed functioneert.”

Hart van de stad

De commissie is duidelijk Amare zelf van hoge kwaliteit is. “Amare is een parel voor de stad met zalen van absolute wereldklasse”, beaamt Van Doorn. “En dankzij deze parel vormen culturele topinstellingen als het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium nu ook letterlijk het hart van onze stad”. 

Dank en hoop

D66 is de raadsenquêtecommissie dankbaar voor hun maandenlange harde werk. “Hun werk is essentieel om ervoor te zorgen dat onze democratie beter werkt. Bovendien is het goed om te zien hoe goed de raadsleden Dubbelaar (Hart voor Den Haag, tevens voorzitter), Van Esch (D66), De Ridder (VVD), Bos (GroenLinks) en Faid (HSP) hebben samengewerkt en tot hun lessen zijn gekomen”, zegt Van Doorn. “Natuurlijk laat dit rapport zien hoeveel er fout is gegaan. Maar het biedt ook hoop op een beter functionerend stadsbestuur. We hebben het volste vertrouwen dat we met deze raad en deze bestuurders kunnen bouwen aan een nieuwe en meer democratische bestuurscultuur. Dit verslag is niet het einde, maar een nieuw begin”.