D66: Haal ‘1K Z1E J3’-campagne ook naar Den Haag voor meer zelfmoordpreventie

Beeld: 113.nl

Den Haag moet zich aansluiten bij de nieuwe zelfmoordpreventiecampagne van de VNG. Hierover hebben D66-raadsleden Marije Mostert en Caroline Verduin vragen gesteld aan het college. “Zelfdoding is een onderwerp dat veel mensen raakt. In het bijzonder jongeren en hun familie, aangezien zelfdoding de meest voorkomende doodszaak is onder jongeren tot 30 jaar,” aldus Marije Mostert. “Daarom moeten we er als stad alles aan doen om mensen hiermee te helpen en het onderwerp bespreekbaar te maken.” 

Bewustzijn vergroten

Met de landelijke ‘1K Z1E J3’-campagne verstrekt de VNG plaquettes die geplaatst kunnen worden op bankjes in de openbare ruimte, met daarop een tekst en QR-code voor meer informatie over zelfmoordpreventie. “Hiermee kan bijgedragen worden aan het vergroten van bewustzijn, het verminderen van stigma rond suïcide en het steunen van mensen in geestelijke nood,” zo stelt Marije Mostert, “daarom is het ontzettend belangrijk dat onze stad ook gaat meedoen aan dit initiatief.”

Niet achterblijven

Al meer dan 50 gemeentes hebben zich aangesloten bij de campagne. Daardoor zijn op veel plekken in het land met een kleine en simpele maatregel gewone bankjes veranderd in echte gespreksplekken. Marije Mostert: “We kunnen als stad niet achterblijven en moeten deze kans ook aangrijpen. Laten we als stad dit onderwerp bespreekbaar maken en iedereen de kans op informatie en hulp bieden. Alleen zo blijven we een stad waar we elkaar helpen en iedereen vrij en zichtbaar zichzelf kan zijn.”

Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl