D66, GroenLinks en HSP: ‘Grijp nu eindelijk stevig in bij leegstand De Zaen.’ 

Beeld: Martijn Beekman

D66, GroenLinks en HSP ontvangen al geruime tijd signalen over leegstand op verschillende plekken in Den Haag, waaronder ‘De Zaen’ aan de Beeklaan. Langdurige leegstand is niet uit te leggen ten tijde van een woningcrisis. Daarom stellen D66, GroenLinks en de Haagse Stadspartij vragen.

Voor de leegstand en verkrotting aan de Beeklaan, oftewel, ‘De Zaen’, vroegen D66, GroenLinks en de HSP eerder ook al aandacht via schriftelijke vragen. Voor de partijen staat dit symbool voor een breder probleem in de stad: ondanks de gigantische schaarste aan woonruimte, staan veel woningen leeg. Pandjesbazen kunnen hiermee doorgaan omdat de gemeente dit niet stevig genoeg aanpakt. Tim de Boer (HSP): “Leegstand in tijden van ongekende krapte in de woningmarkt is wat de HSP betreft niet uit te leggen. Het college moet meer proactief ingrijpen bij leegstand.”
  
Al in december 2021 gaf de gemeente aan dat het contact had met de eigenaar en vroeg om verbetering. De eigenaar zou bezig zijn met het opknappen van het pand. Inmiddels is het april 2023 en lijken er amper werkzaamheden te zijn geweest aan dit pand. Thepass: “De eigenaar van dit pand, dat al meer dan 10 jaar leegstaat, heeft voldoende kansen en tijd gekregen om dit pand op te knappen. We zijn de fase van vrijblijvendheid voorbij.”  
 
De progressieve partijen vinden dat nu er na zoveel jaren dermate weinig verbeterd is, het tijd is om de eigenaar steviger aan te pakken om de leegstand en verkrotting van dit pand aan te pakken. Daarom roepen de partijen de gemeente op om over te gaan tot het beboeten van de eigenaar, en desnoods verdergaande maatregelen te nemen. Thepass: ”Het stevig aanpakken van misstanden is niet alleen belangrijk voor haar afschrikwerkende werking richting huisjesmelkers. Het is ook belangrijk voor het vertrouwen van bewoners in de overheid: zij moeten zien dat we dit niet zomaar accepteren.”   
 
De Zaen is een tragisch voorbeeld van meer leegstand. Want ondanks de wilde woningnood staan er in het zo gewilde Regentes-Valkenbos maar liefst 41 panden al meer dan 10 jaar leeg. “De leegstand is niet alleen slecht voor de leefbaarheid in de buurt, maar ook onverklaarbaar richting al die duizenden starters die geen huis kunnen vinden”, zegt Marije Mostert (D66). “Hier zouden tientallen mensen kunnen wonen! In de mooiste wijk van Den Haag”.