D66: Campagne tegen zelfdoding onder jongeren moet ook naar Den Haag

Beeld: Martijn Beekman

Zelfdoding is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren. Daarom moet Den Haag zich aansluiten bij de bewustwordingscampagne rondom zelfdoding van de VNG, en wel snel. Raadslid Marije Mostert roept het stadsbestuur daartoe op in een motie. “De campagne van de VNG maakt zelfdoding onder jongeren bespreekbaar. Dat is een belangrijke eerste stap om levens te redden.”

Bewustzijn vergroten
Met de landelijke ‘1K Z1E J3’-campagne krijgen bankjes op straat of in parken een bordje met een QR-code voor meer informatie over suïcidepreventie. “Hiermee kan bijgedragen worden aan het vergroten van bewustzijn, het verminderen van stigma rond zelfdoding en het steunen van mensen in geestelijke nood,” zo stelt Marije Mostert. “Daarom is het ontzettend belangrijk dat onze stad ook gaat meedoen aan dit initiatief.”
 
Niet achterblijven
Al meer dan 50 gemeentes hebben zich aangesloten bij de campagne. Daardoor zijn op veel plekken in het land met een kleine en simpele maatregel gewone bankjes veranderd in echte gespreksplekken. Marije Mostert: “We kunnen als stad niet achterblijven en moeten deze kans ook aangrijpen. Laten we als stad dit onderwerp bespreekbaar maken en iedereen de kans op informatie en hulp bieden. Met een motie wil Mostert snel doorpakken en de campagne in Den Haag starten. “Als we een stap kunnen zetten om zelfdoding te voorkomen, moeten we die stap nemen. Alleen zo blijven we een stad waar we elkaar helpen en iedereen vrij en zichtbaar zichzelf kan zijn.”
 
Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl