Caroline Verduin: stop met afstraffen en buitensluiten van dakloze arbeidsmigranten

Caroline Verduin in gesprek met dakloze arbeidsmigranten op het Malieveld Beeld: Peter Bos

Op het Centraal Station worden bankjes weggehaald omdat deze teveel worden gebruikt door dakloze arbeidsmigranten. “Natuurlijk mag overlast geven niet, maar bankjes weghalen is niet de oplossing” zegt Caroline Verduin in een debat erover in de raad. “Pak niet de arbeidsmigranten aan, maar de malafide uitzendbureaus die de arbeidsmigranten uitbuiten en op straat zetten”.

Lees hier Verduin’s inbreng bij dit afrondende debat*.

Voorzitter.

Overlast moet worden aangepakt, natuurlijk. Maar ik wil me hier uitspreken tegen de manier hoe we de dakloze arbeidsmigranten, die door uitbuiting en slechte wetgeving totaal zijn overgeleverd aan malafide bedrijfjes, neerzetten als problemen ipv als slachtoffers.

We moeten ze niet nog verder afstraffen, uitsluiten en buiten de maatschappij plaatsen, maar preventief zorg en hulp bieden. Daarom volgende motie:

Verzoekt het college om:

– perspectief te bieden aan dakloze EU-burgers door, in overleg met de G4, te verkennen in hoeverre zorgaanbod verleend kan worden dan wel geïntensiveerd moet en kan worden;

– hierbij een differentiatie aan te brengen tussen recent dakloos geraakte EU-migranten en de meerjarige dakloze EU-migranten met multiproblematiek en voor beide groepen te onderzoeken in hoeverre er passend preventief zorgaanbod/opvang verleend kan worden;

– de raad hier voor de bespreking van de derde voortgangsrapportage arbeidsmigranten op 24 augustus 2023 over te informeren.


*= bij afrondende debatten mogen raadsleden alleen korte statements maken en een motie indienen. Daarom is deze inbreng korter dan de gemiddelde inbreng.