“Iedereen heeft het recht om te leren” – Verduin vraagt aandacht voor achterstanden onderwijs en taalcursus vluchtelingen

Caroline Verduin - Beeld: Martijn Beekman

De kansengelijkheid in Den Haag staat enorm onder druk door het lerarentekort. Dat tekort raakt niet elke leerling even hard, maar hakt er het hardst in bij die leerlingen die al kwetsbaar zijn. Het is een van de zaken waar Caroline Verduin over aan de bel trekt tijdens de behandeling van de begroting voor onderwijs. Lees hier haar volledige spreektekst.

Het onderwijs is het mooiste vak dat er is. Denk er maar over na: je weet vast nog precies de namen van je docenten. De juf van groep 3, de meester in groep 7, je gymleraar, je docent maatschappijleer.  Ze maken een onuitwisbare indruk in een kinds leven.  

Kansengelijkheid onder druk

Hoe mooi het vak is, helaas zien we dat het lerarentekort een van de grootste uitdagingen blijft in het Haags onderwijs. De armste wijken hebben het grootste tekort. En dit belemmert de kansengelijkheid. 
 
Lerarenlek
Voldoende en bekwame onderwijsprofessionals komt pontificaal terug in de programmabegroting. Het lerarentrekken heeft ook alles te maken met een lerarenlek. Niet alleen leraren aantrekken, maar ook leraren behouden, dus niet weg laten lekken. Velen kiezen na een aantal jaar toch voor een ander beroep. Door een hoge werkdruk, onvoldoende persoonlijke begeleiding en te weinig doorgroeimogelijkheden. En daar zijn goede schoolleiders voor nodig, maar we zien ook daar weer dat er een tekort aan is. Juist in die kwetsbare wijken. Hoe kijkt de wethouder hiernaar? Ziet hij net als D66 in dat het inzetten op een tekort aan schoolleiders een win-win situatie kan brengen? 
 
Haagse PABO docenten ook echt in Den Haag aan de slag

Vorige week heeft mijn collega Demi van Wijk al gevraagd over het in kaart brengen van hoeveel van de afgestudeerden aan de PABO in Den Haag daadwerkelijk aan de slag gaan in onze stad. Ik wil toch nogmaals vragen of de wethouder overweegt dit te monitoren? 

Leerrecht, ook voor arbeidsmigranten
Er geldt een leerplicht in Nederland, maar D66 spreekt liever over leerrecht. Het recht op onderwijs. Nog teveel kinderen zitten zonder onderwijs thuis. Gisteren meldde de Trouw dat in Den Haag 260 kinderen van asielzoekers, vluchtelingen en arbeidsmigranten op de wachtlijst staan voor basisonderwijs. 260 teveel. 

Kan de wethouder een huidige stand van zaken geven?   
 
Dan onderwijsachterstandenbeleid en taal. 
Komend jaar wordt 63 miljoen geïnvesteerd voor onderwijsachterstandenbeleid en taal. Een stevig bedrag.  
Afgelopen jaren hebben scholen kunnen profiteren van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om Corona achterstanden in te halen. In Den Haag heeft dit 11 miljoen opgeleverd voor schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Scholen hebben dit in kunnen zetten voor weekendscholen, zomerscholen en extra ondersteuning binnen en buiten de klas. 

Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn die gelden er niet meer. Dat betekent niet dat de achterstanden helemaal weggewerkt zijn.  
Hoe kijkt de wethouder hiernaar? Is hij in gesprek met de scholen en het Rijk over schooljaar 2023/2024? 

Steeds meer taallessen, ook voor Oekrainers
Goede kennis van de Nederlandse taal is een startbewijs van een lang en gezond leven in Nederland. We zien dat steeds meer mensen de weg weten te vinden naar de vele taalcursussen die in Den Haag te vinden zijn. Zo begreep ik dat ook steeds meer vluchtelingen uit Oekraïne (ondanks dat ze niet inburgeringsplichtig zijn) de weg vinden naar Nederlandse taalcursussen. Maar al die mooie taalorganisaties in Den Haag wil ik vragen naar indexeren van subsidies voor taalorganisaties, want zo heeft al een taalorganisaties een stevige huurstijging gezien van 14%. Wil het college hierin corrigeren door de subsidies te indexeren? 
 
Ik sluit aan bij de vragen van collega Kaptheijns over het meten van lees- en taalvaardigheid bij het verlaten van de basisschool en zou ook willen vragen naar het taalniveau bij het verlaten van het voortgezet onderwijs.  

Jong geleerd, nooit vergeten

En taal leer je het makkelijkst en snel op allerjongste leeftijd. Ik moedig de wethouder zijn inzet aan om zoveel mogelijk doelgroepkinderen te bereiken en te stimuleren de weg te vinden naar voor- en vroegschoolse educatie.   
 
Verder wil ik me nog aansluiten bij de vragen van de heer Ahraui van de PvdA over de vrijwillige ouderbijdrage.