Enno Koops

Beeld: D66 Den Haag

De secretaris is verantwoordelijk voor alle formele zaken binnen de vereniging. Hij draagt zorg voor deugdelijke en gebruiksvriendelijke reglementen en ziet toe op de naleving hiervan. Hij is, samen met de voorzitter, het eerste aanspreekpunt voor externe partijen en zodoende goed op de hoogte van wat er speelt. Zijn taak is het optimaliseren en structureren van de interne bedrijfsvoering. Dat betekent dat hij zich bezig houdt met het opstellen van en toezien op de naleving van de reglementen, interne communicatie, en vergaderstructuren. Hij bereidt de vergaderingen van bestuur en afdeling voor en zorgt voor een correcte verslaglegging daarvan.

Enno is op de algemene afdelingsvergadering van 11 mei 2021 door de leden gekozen.