Stadscongres Den Haag
 

Beeld: Wan San Yip

Veranderend klimaat: kans of bedreiging voor de stad?
Inspelen op stortbuien en hittegolven in Den Haag.
 
Zaterdagmiddag 3 juni 2023 bij Beeld en Geluid aan de Zeestraat 82. Overige Informatie volgt.