“Voorkom gemeenschappelijke datalekken, zoals bij GGD”

Persoonsgegevens zijn ook bij verbonden partijen privé en de gemeente moet opdraaien voor boetes bij datalekken. Daarom wil D66 dat informatiebeveiliging en privacy hoog op de agenda staat bij verbonden partijen als de GGD, de Veiligheidsregio en de Regionale Belastingroep. 

Grootschalig lek

“Er is grootschalig gehandeld in persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders, afkomstig uit de coronasystemen van de GGD”, zegt D66’er Melanie Oderwald. “Digitalisering bij overheden houdt vaak onvoldoende rekening met onze privacywaarden. Hoog tijd om het voorkomen van datalekken meer prioriteit te geven.” De Autoriteit Persoonsgegevens is weliswaar de toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), maar de gemeente blijft aan zet om de privacy te garanderen. D66 wil daarom meer prioriteit voor ICT en privacy-onderwerpen.

Motie unaniem aangemomen

De D66-motie (ingediend met Onafhankelijk Delft, STIP, CDA en GroenLinks) kreeg vorige week de steun van de voltallige raad.  De motie roept het college op gemeenschappelijke regelingen te vragen het onderwerp informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens hoog op de agenda te houden of te plaatsen. Ook wil de raad in de jaarverslagen van deze gemeenschappelijke regelingen (GR) terug kunnen lezen hoe het met de informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens staat. Op die manier houden we grip op privacy, ook bij GR’s.