Melanie Oderwald-Ruijsbroek

Melanie Oderwald-Ruijsbroek - Beeld: Alyssa van Heyst Fotografie

“Delft is als geen andere stad in Nederland in staat een vooraanstaande rol te spelen in het vinden van oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd.”

  • 48 jaar
  • Delft
  • Delft
  • Zij/haar

Graag zet ik me in voor Delft als stad van vrijheid en veiligheid. Waar we lokaal kunnen sturen, terwijl we realistisch zijn over de financiële beperkingen van de stad. Delft als stad van iedereen, waar het niet uitmaakt waar je bent geboren. Waar je veiligheid niet afhangt van de wijk waar je woont. De komende vier jaar wil ik mij blijven inzetten vanuit de raad voor Delft.

Delft krijgt te weinig geld om haar taken uit te voeren. Dat moet veranderen. Als D66’er in Delft wil ik me daar hard voor maken, ook op landelijk niveau.

De gemeente moet klaar zijn voor de verdere digitalisering en bijbehorende cyberdreigingen, want digitale veiligheid van groot belang. De gemeente kan slimmer werken en dus van datagedreven werken. Privacy en betrouwbaarheid moeten hierbij voorop staan. Ik wil zorgen dat dienstverlening op maat beschikbaar wordt, ook voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Voor mensen met een fysieke of visuele beperking moeten de informatie en diensten toegankelijk zijn.

We moeten naar manieren zoeken om de democratie te versterken. Door iedereen te betrekken en de regionale samenwerkingsverbanden te versterken. Want de democratische sturing op gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen laat te wensen over. Met wie we ook samenwerken, we kijken altijd naar de effecten op mens, dier en milieu. Samenwerking moet ten dienste staan van vrijheid in onze stad! Daarom wil ik blijven bouwen aan een weerbare rechtsstaat, een sterke gemeente en een vitale democratie.