Gemeente Delft in de informatiesamenleving

Om de dienstverlening van de gemeente Delft aan inwoners en bedrijven te optimaliseren is het nodig dat de gemeente inspeelt op de veranderingen in de informatiesamenleving. Daarom heeft D66 met STIP, Onafhankelijk Delft en GroenLinks een initiatiefvoorstel ingediend over Delftse principes voor digitale soevereiniteit.

Delft maakt net als veel andere gemeenten in toenemende mate gebruik van verschillende IT-systemen en softwareapplicaties. “Het is van groot belang om goede controle te hebben over deze gemeentelijke systemen en applicaties om de gemeentelijke taken en dienstverlening zo goed mogelijk in te vullen”, aldus Oderwald. Vaak is de gemeente nu te sterk afhankelijk van softwareleveranciers. Het initiatiefvoorstel geeft een aantal principes om het gebruik van vrije- en opensource software en standaarden te bevorderen met op termijn lagere kosten en een hogere wendbaarheid.

Delft als stad van innovatie en technologie zet als gemeente in op digitalisering en heeft daarbij wat D66 betreft oog voor bescherming van privacy, gelijke behandeling van mensen, onze vrijheden en rechtsstatelijke bescherming. Daarbij letten we ook op online veiligheid en informatieveiligheid. Voor D66 blijft het niet bij dit Delftse initiatiefvoorstel voor vrije- en opensource software.  Oderwald: “Ik zie dit initiatief als deel van een grotere sneeuwbal waarbij meerdere gemeentes met dezelfde software principes meedoen om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke opgaven in de informatiesamenleving.“ Om te groeien naar toekomstbestendige informatievoorziening waarbij we onafhankelijk zijn van Big Tech-bedrijven met dure oplossingen zal de gemeente Delft moeten samenwerken met andere gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om ook echt te komen tot werkende softwareoplossingen die her te gebruiken zijn.