Digitalisering

Om de dienstverlening van de gemeente Delft aan inwoners en bedrijven te optimaliseren is het nodig dat de gemeente inspeelt op de veranderingen in de informatiesamenleving. Daarom heeft D66 met STIP, Onafhankelijk Delft en GroenLinks een initiatiefvoorstel ingediend over Delftse principes voor digitale soevereiniteit.

Afgelopen dinsdag nam de gemeenteraad van Delft met twee derde meerderheid een motie van D66 aan en besloot daarmee voor de communicatie tussen groepen raadsleden geen gebruik meer te maken van WhatsApp, maar over te stappen op een privacyvriendelijk alternatief. “We willen raadsleden niet dwingen per 15 mei met de voorwaarden van WhatsApp akkoord te gaan, waarmee ze toestemming geven voor het opslaan en delen van gebruikersinformatie”, aldus fractievoorzitter Christine Bel.

Persoonsgegevens zijn ook bij verbonden partijen privé en de gemeente moet opdraaien voor boetes bij datalekken. Daarom wil D66 dat informatiebeveiliging en privacy hoog op de agenda staat bij verbonden partijen als de GGD.

Om de dienstverlening van de gemeente Delft aan inwoners en bedrijven te optimaliseren is het nodig dat de gemeente inspeelt op de veranderingen in de informatiesamenleving. Daarom heeft D66 met STIP, Onafhankelijk Delft en GroenLinks een initiatiefvoorstel ingediend over Delftse principes voor digitale soevereiniteit.

Afgelopen dinsdag nam de gemeenteraad van Delft met twee derde meerderheid een motie van D66 aan en besloot daarmee voor de communicatie tussen groepen raadsleden geen gebruik meer te maken van WhatsApp, maar over te stappen op een privacyvriendelijk alternatief. “We willen raadsleden niet dwingen per 15 mei met de voorwaarden van WhatsApp akkoord te gaan, waarmee ze toestemming geven voor het opslaan en delen van gebruikersinformatie”, aldus fractievoorzitter Christine Bel.

Persoonsgegevens zijn ook bij verbonden partijen privé en de gemeente moet opdraaien voor boetes bij datalekken. Daarom wil D66 dat informatiebeveiliging en privacy hoog op de agenda staat bij verbonden partijen als de GGD.

Toont 3 van 3