Amendement “Eerlijk betalen voor cultuur” aangenomen!

Op donderdagavond 18 november heeft de Delftse gemeenteraad met brede steun het amendement “Eerlijk betalen voor cultuur” aangenomen. Initiatiefnemer Boris van Overbeeke (D66): “De gemeenteraad geeft daarmee een sterk signaal af: Cultuur is iets waar we eerlijk voor betalen.”

Dat gebeurde bij de bespreking van het Cultuurkader, waarmee de raad het cultuurbeleid tot 2030 heeft vastgesteld. Raadslid Van Overbeeke: “Cultuur is iets waar we fatsoenlijk voor betalen. Dat is geen ambitie of iets wat we kunnen overwegen als we ooit een paar euro overhebben. Nee, eerlijk betalen voor cultuur is een basisvoorwaarde en hoort een uitgangspunt te zijn van het Delftse cultuurbeleid.” Door het aannemen van dit amendement zegt de raad toe dat de zogenaamde Fair Practice Code (FPC) nageleefd dient te worden. De FPC is een gedragscode in de kunst, cultuur en creatieve industrie die onder andere waarborgt dat de sector haar medewerkers en zzp’ers eerlijk betaalt. Tot afgelopen raadsvergadering was de FPC binnen het Cultuurkader enkel een ambitie.

Cultuur was vaak kind van de rekening als de gemeente moest bezuinigen, de laatste jaren daartoe gedwongen door het Rijk. Te vaak kwamen bezuinigingen terecht bij de individuele artiesten, kunstenaars en makers. Van Overbeeke: “Dan werd gezegd: ‘Ach, je kunt toch nog wel één keer gratis komen optreden. Je hebt toch hart voor de zaak?’ Natuurlijk hebben die mensen hart voor cultuur, maar de bakker heeft dat ook voor zíjn zaak. En tegen de bakker zeggen we ook niet: ‘We nemen dit halfje volkoren vandaag even gratis mee want dat is zo goed voor je exposure.’

Met dit amendement is de cultuurcrisis nog niet opgelost. Zo is er voor veel ambities in het cultuurbeleid nog geen geld is vrijgemaakt. Sterker nog, het definitief beschikbaar stellen van het benodigde geld dat nodig is om dit amendement uit te voeren is ook iets waar de volgende raad over moet beslissen. Het onderzoek met de precieze financiële gevolgen is namelijk pas in 2023 klaar. Van Overbeeke: “Maar wel is het een belangrijke stap. Hiermee leggen we in ieder geval tot 2030 vast dat eerlijk betalen voor cultuur een basisvoorwaarde is onder een gezond cultuurbeleid.”