Duurzaam erfgoed, op waarde geschat!

D66 is trots op onze prachtige historische monumenten. Vorige week presenteerde het college een nieuwe visie op erfgoedbeheer. Die visie is ontwikkeld in samenspraak met de stad. Delft is de eerste gemeente met zo’n visie, en dat is best bijzonder.

Beeld: D66 Delft

Delfts erfgoed

Delft is een prachtige stad. Uit de hele wereld komen bezoekers om naar onze binnenstad te kijken. Als we daar elke dag doorheen lopen vergeten we dat wel eens. Van Overbeeke: “Erfgoed is, behalve een stapel stenen, ons verhaal. Iets waar we trots op zijn. Waar we goed voor moeten zorgen. Goed dat het college nu een integrale visie op erfgoed heeft gemaakt.“

Duurzaam erfgoed

Het college legt in haar plan onder andere de link tussen erfgoed en duurzaamheid. De komende jaren ontwikkelt de gemeente expertise over de verduurzaming van monumenten. Die expertise wordt gratis beschikbaar aan de stad. Ook wordt erfgoed een belangrijke factor bij gebiedsontwikkelingen. Niet alleen is erfgoed een randvoorwaarde bij nieuwe ontwikkelingen, ook dient het als richtinggevende inspiratiebron bij doorontwikkeling. Zo blijft ons erfgoed ook de komende eeuwen iets waar we trots op zijn.