D66 stelt schriftelijke vragen over bespieden en achtervolgen bijstandsgerechtigden

Deze zaterdag 16 juni stond in de Volkskrant het artikel: “Rechtsgeleerden maken zich zorgen: Bijstandsfraudeurs slechter beschermd dan verdachten in strafzaken”. In dit artikel wordt gesteld dat sociale diensten verborgen camera’s en gps-trackers gebruiken om bijstandsfraude op te sporen. Naar aanleiding van dit artikel heeft fractievoorzitter Christine Bel namens D66 Delft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Ook in Delft spionage

In het artikel wordt een casus uit Delft beschreven, waarbij een 44-jarige vrouw uit Delft in twee maanden tijd 97 keer bespied werd door de sociale dienst van de gemeente, onder meer met verborgen camera en auto-achtervolgingen. Rechtsgeleerden en advocaten maken zich zorgen om de rechtspositie van mensen met een uitkering.

Schriftelijke vragen D66

D66 deelt deze zorgen en heeft de volgende vragen aan het college:

1. Heeft u bovenstaand artikel gelezen?
2. Bent u bekend met genoemde casus uit Delft?
3. Bent u het met ons eens dat deze werkwijze onwenselijk is?
4. Zo ja, waarom heeft u dan doorgeprocedeerd tot de Hoge Raad?
5. U geeft aan inmiddels maatregelen te hebben genomen. Kunt u aangeven vanaf wanneer u welke maatregelen heeft genomen?
6. Een dergelijke manier van met mensen omgaan heeft onherroepelijk een grote impact op iemands leven. Heeft de genoemde mevrouw compensatie gekregen voor deze gevolgen, zo ja, welke?
7. Zijn er vergelijkbare gevallen bekend in Delft? Zo ja, om hoeveel gevallen gaat het en zijn deze gevallen ook gecompenseerd?