Veilige straten voor alle Delftenaren

Iedereen zou zich veilig moeten voelen in Delft: Wat je ook draagt, hoe je je ook gedraagt, waar je ook heen gaat, op welke moment van de dag dan ook. Helaas is dat niet altijd het geval. Commissielid Melanie Oderwald-Ruijsbroek: “Vooral meisjes en vrouwen voelen zich vaak onveilig en daar moet actie op komen”. D66 wil daarom dat Delft een “Safe Streets” gemeente wordt.

Afgelopen dinsdag besprak de commissie de schokkende cijfers van verkrachtingen onder studenten. Volgens Amnesty heeft 11% van de vrouwelijke studenten tijdens de studententijd seks gehad tegen haar wil. Slachtoffers doen vaak geen aangifte, omdat dat te ingewikkeld is. D66 heeft daarom aandacht gevraagd om het gat tussen meldingen en aangiftes van verwachtingen te verkleinen, zodat seksueel geweld niet onbestraft blijft. Seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting op straat zijn een groot probleem. D66 wil daarom steun geven aan het initiatief ‘Safe Streets’ van onder meer de Delftse Soroptimisten om te zorgen dat iedereen zich vrij over straat kan bewegen zonder lastig gevallen te worden. Met het Safe Streets initiatief pakt de gemeente problemen in de openbare ruimte aan, in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf, door onderzoek en inventarisaties in de stad.

In de commissie toonde de meeste partijen bezorgdheid over de situatie voor vaak jonge vrouwen. De zelfbenoemde stadspartij verweet echter in het debat dat studentenverenigingen blijven doorschenken zodat studentes kwetsbaar worden en er een gebrek is aan controle daarop. Oderwald over die uitspraak: “De schuld bij een slachtoffer leggen is ontzettend kwetsend en schadelijk.” Politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen om deze schuld te bestrijden. Want we komen er alleen als we de schaamte en schande op de juiste plek leggen: bij de daders en hun handlangers. “Zo langzamerhand heb ik genoeg van dat alsmaar studenten bashen”, aldus fractielid en oud-TU-studente Oderwald. D66 Delft gaat de gemeenteraadsverkiezingen in met het programma “Delft stad van iedereen”, want wat D66 betreft is Delft een stad waar alle bewoners erbij horen.

Het is mooi dat wethouder Lennart Harpe heeft toegezegd voor de raad uit te werken of, hoe en in welk tempo Delft zal kunnen deelnemen aan het project Safe Streets. Het is goed dat de wethouder vanuit realisme op de huidige financiële beperkingen van Delft, veroorzaakt door het Rijk, kijkt naar initiatieven in de stad. Zorg voor de openbare orde en veiligheid is van oudsher een verantwoordelijkheid van de gemeente. Oderwald over het initiatief: “Het is treurig dat Delft de basistaak van veiligheid niet zonder meer kan uitvoeren”. D66 is de partij die gemeenten meer financiële ruimte wil geven om alle basistaken waarvoor zij als eerste overheid aan de lat staat, goed uit te kunnen voeren.
 
Kijk voor meer informatie over ‘Safe Streets’ op https://safestreets.unwomen.nl/