D66 Delft: Geen onwettig online gebiedsverbod

Donderdag 9 maart dient D66 Delft samen met STIP en Onafhankelijk Delft tijdens de gemeenteraad een voorstel in om te voorkomen dat het online gebiedsverbod door de burgemeester wordt ingesteld zonder dat daar een wettelijke basis voor is.

Raadslid Janne Gerritsen: “Politici horen zich net als ieder ander aan de wet te houden. Als zij dat niet doen – denk aan de toeslagenaffaire en stikstof – verliezen mensen vertrouwen. Delft dreigt dezelfde afslag te nemen met een online gebiedsverbod, hoe goed de bedoelingen ook zijn.”

Experts vegen vloer aan met online gebiedsverbod

Verschillende burgemeesters hebben geopperd dat een online gebiedsverbod een goed instrument zou zijn in de strijd tegen rivaliserend groepsgedrag, zo ook de burgemeester van Delft. Tegelijkertijd vegen hoogleraren orde en recht, en de rechter er de vloer mee aan. Zij hebben uitgesproken dat het opleggen van een online gebiedsverbod met tussenkomst van een burgemeester een ontoelaatbare beperking is van de Grondwet en de bevoegdheden van de burgemeester onnodig oprekt. Het is de taak van de gemeente alleen bevoegdheden in te zetten als daar een duidelijke wettelijke basis voor is.

Het maakt gemeenten er niet veiliger op

Raadslid Gerritsen: “D66 roept op om de uitspraak van de rechter serieus te nemen. Het online gebiedsverbod staat haaks op de vrijheid van meningsuiting, op onze rechtstaat en maakt onze gemeenten er bovendien niet veiliger op. Juist om de rechtsstaat en de rol van de burgemeester zelf te beschermen, zijn nieuwe bevoegdheden voor de burgemeester onwenselijk. De minister is nu aan zet om met een alternatieve aanpak van online opruiing te komen.”

Kunnen burgemeesters dan niets doen om online opruiing tegen te gaan?

Dat klopt: zélf kunnen ze dat niet. Burgemeesters kunnen samenwerken met het Openbaar Ministerie en de politie via ‘de driehoek’; wanneer er sprake is van een online uiting die strafbaar is. Zo werden recentelijk aankondigers van de bezetting van de A12 opgepakt en vervolgd, waarna burgemeester Van Zanen een gebiedsverbod oplegde. Er kan dus wel degelijk via de strafrechtelijke route worden ingegrepen wanneer online wordt opgeroepen tot lokale ongeregeldheden, zonder dat verder uitbreiden van de bevoegdheden van de burgemeester nodig is.