Bezoek aan DOK Taalhuis: Taal sleutel tot deelname in Delftse samenleving en economie

Lijsttrekker Sivan Maruf en kandidaat-raadslid Niels Back bezochten op 17 januari jl. samen met Hart voor Delft, ChristenUnie Delft, en CDA Delft DOK Voorhof. In de bibliotheek is onder andere het Taalhuis te vinden. Hier werken zo’n 100 vrijwilligers samen met zogeheten taalvragers: mensen die de Nederlandse taal willen leren en hun taalniveau willen verbeteren.

Over DOK Taalhuis

Het Taalhuis leidt begeleiders professioneel op om goede ondersteuning te kunnen bieden aan taalvragers. Het Taalhuis neemt ook een adviserende rol in Delft: als spin in het web schakelt het Taalhuis met verschillende organisaties. Denk aan het ROC voor vervolgcursussen in Nederlands, zorginstellingen voor het omgaan met anderstaligen of kerken en moskeeën om te verbinden. Ook wordt stevig ingezet op het verbeteren van digitale vaardigheden. Door het ruime aanbod van makkelijk te lezen boeken, is de bibliotheek een laagdrempelige manier om hun Nederlands te verbeteren.

Beeld: Niels Back

Taal is hoe we communiceren

Waarom is dit belangrijk? Het is belangrijk dat Delftenaren de Nederlandse taal voldoende machtig zijn. Dat is belangrijk voor het individu zelf, maar ook voor de hele maatschappij. Taal is hoe we communiceren, hoe we spreken met de buurman, de bakker of de schooljuf. Het verbindt tegelijkertijd: dezelfde taal spreken geeft toegang tot elkaars leefwereld en schept een band. Dat geldt zeker voor nieuwkomers en migranten die Nederlands niet als moedertaal hebben. Op een laagdrempelige manier met een moedertaalspreker kunnen oefenen in het Taalhuis, kan iemand goed op weg helpen in de samenleving en bij het vinden van een baan of studie.

Digitale vaardigheden

Bovendien zijn zo’n 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd en hebben een laag taalniveau. Zij hebben moeite met ingewikkelde (digitale) aanvragen, met het lezen van brieven van de overheid of met moeilijke woorden. Rekenvaardigheden zijn tevens belangrijk in onze samenleving, om bijvoorbeeld te budgetteren en om in de supermarkt keuzes te maken. In deze tijd zijn, naast lees- en rekenvaardigheden, digitale vaardigheden essentieel om mee te komen in veel banen en op verschillende plekken in de samenleving. Denk aan het gebruiken van het digitale coronatoegangsbewijs of het gebruik van computers en mobiele telefoons op de werkvloer. Dat is voor veel Nederlanders, net als het lezen van ingewikkelde brieven van de overheid of sommetjes op het werk, geen gesneden koek.

DOK Taalhuis onmisbaar

In eerste instantie was er, door de slechte financiële situatie van Delft, een bezuiniging gepland op het Taalhuis. Dat viel zwaar bij het DOK, zeker omdat de gemeenteraad, mede door toedoen van D66 Delft, een ambitieuze Taalnota heeft geformuleerd. Gelukkig heeft D66 Delft bezuinigingen kunnen voorkomen, want het DOK Taalhuis is onmisbaar als spin in het web. Zo kan het DOK Taalhuis haar werk blijven doen als als verbinder tussen mensen en tussen instanties in onze stad.