D66 pleit voor eerlijke politiek én basisbehoeften voor asielzoekers

Sinds september 2022 worden in de tijdelijke opvang aan het Manderspark op de TU Delft 220 asielzoekers opgevangen. Recent werd bekend dat de opvang waarschijnlijk verlengd wordt en de capaciteit gaat toenemen met 200 plekken voor asielzoekers. In de commissievergadering van 15 december jl. heeft D66 Delft zich hard gemaakt voor goed onderwijs en werkgelegenheid voor de asielzoekers die worden opgevangen. Verder heeft raadslid Minke van Velzen zich daar fel uitgesproken tegen de valse tegenstellingen die oppositiepartij Hart voor Delft blijft opwerpen.

Verlenging en uitbreiding noodopvang

De gemeente Delft heeft van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) recent een verzoek tot verlenging en uitbreiding ontvangen. Het college heeft uitgesproken verantwoordelijkheid te willen nemen en gaat in gesprek met de TU Delft en het COA over de verlenging. D66 is blij met dit voornemen van het college en steunt de verlenging en uitbreiding. Raadslid Van Velzen: “Het landelijke tekort aan opvangplekken is schrijnend.  Het is goed dat een stad als Delft bijdraagt aan het oplossen van deze opvangcrisis.” 

Reactie op Hart voor Delft

Naar aanleiding van de commissievergadering van 15 december verscheen afgelopen weekend een advertentie van Hart voor Delft in de Delft op Zondag over het kerstcadeau van het college aan de stad: ‘Geen woningen voor Delftenaren, maar wel voor 200 extra asielzoekers’. Hart voor Delft werpt hier een tegenstelling op die onjuist is. En dat terwijl Hart voor Delft op haar website aangeeft goed geïnformeerd te willen worden om eerlijke politiek te kunnen bedrijven.

Van Velzen: “Het tegenover elkaar zetten van het gebrek aan huizen en het opvangen van asielzoekers getuigt niet van de eerlijkheid die zo belangrijk wordt geacht. Asielzoekers die in Delft, nota bene in een container op de grond van iemand anders, wonen bezetten geen huizen. Daarmee licht Hart voor Delft de inwoner verkeerd voor.”

Voorzien in basisbehoeften

Tijdens de commissievergadering deelden de fracties hun zienswijzen op de verlenging. Van Velzen benadrukte in die vergadering dat het belangrijk is dat de bewoners van de noodopvang toegang hebben tot basisvoorzieningen zoals onderwijs, werkgelegenheid en Wi-Fi. Daarnaast komt goed onderwijs en het ondersteunen van de asielzoekers bij het vinden van een baan of meelooptraject de integratie alleen maar ten goede.

Aankomende donderdag staat de noodopvang op de agenda van de raadsvergadering. D66 kijkt uit naar een constructief debat, waarin hopelijk ook Hart voor Delft eerlijke, niet-polariserende, politiek bedrijft.