D66 blij met meer taalonderwijs voor nieuwkomers

Nieuwkomers krijgen voortaan in Delft meer, en betere taallessen dan voorheen. Raadslid Vincent van Roon: “Taalonderwijs krijgt eindelijk de nadruk die het verdient. Daarmee stellen we nieuwkomers in staat snel en volwaardig mee te doen in onze samenleving.”

Het begint bij taal

D66 zet in op taalonderwijs vanaf dag 1 voor nieuwe Delftenaren en op de bestrijding van taalachterstanden. Van Roon: ”Taal blijft het allerbelangrijkste voor de integratie. Zonder beheersing van het Nederlands is het ontzettend moeilijk om mee te doen in onze samenleving.” De nieuwe integratienota doet recht aan het belang van taal, bijvoorbeeld door migranten al de mogelijkheid te bieden aan om hun taalniveau van A2 naar B1 te verhogen. Daarmee lopen we vooruit op de nieuwe integratiewet.

Individuele vrijheden en kansen centraal

D66 is er trots op dat Delft een thuis biedt aan hen die oorlog ontvluchten of in Nederland komen studeren of werken. Van Roon: “De vrijheden die we in Nederland genieten delen we graag. Dat betekent dat ieder van ons het recht heeft om vrij te zijn van discriminatie, ongeacht je afkomst. Het betekent ook dat ieder van ons, man of vrouw, de vrijheid moet hebben zichzelf te ontplooien. Wij zijn blij dat de nieuwe nota dat erkent door zich te richten op individuele vrijheden en kansen.”