Dit is ons verkiezings-programma

Bekijk de inleiding van het programma

Beeld: albert haar

D66 is een landelijke partij. Vertegenwoordigd in alle bestuurslagen tot en met de EU. Meer dan vijftig jaar leveren we een bijdrage aan zowel landelijk, provinciaal en lokaal bestuur.
Vernieuwend, creatief en betrouwbaar. En vanaf 1978 actief in de gemeenteraad van De Wolden.
We zijn een stabiele factor. Als lokale afdeling zijn we solidair met onze landelijke- en provinciale collega’s, maar met een eigen lokale koers. Want D66 is ook een partij waarbij pluriformiteit hoog in het vaandel staat.
Voor onze gemeente zullen we vanuit ons D66 DNA weloverwogen en in het lokale belang onze standpunten blijven bepalen.
De wisselwerking tussen de verschillende bestuurslagen is belangrijk. Het is de kern van ons democratisch stelsel. Daarin onderscheidt D66 zich van lokale partijen, die deze binding missen. D66 hecht aan een breed gedragen visie waardoor een helder en betrouwbaar beleid ontstaat.

D66 wil een:
* krachtig, duidelijk en betrouwbaar bestuur
* heldere en tijdige communicatie tussen overheid en burger
* inspirerend cultureel klimaat
* toekomstbestendige leefomgeving
* samenleving waarin jongeren voorrang hebben

Wij willen constructief samenwerken, lokaal met andere partijen, burgerinitiatieven en organisaties en bovenlokaal ook met andere bestuurslagen als waterschap, provincie en nationaal. Creatief, kritisch, betrouwbaar