Een veilig thuis

’t Neie Punt in Ruinen Beeld: Onbekend

Veiligheid is in meerdere opzichten belangrijk. Veiligheid in het verkeer, de openbare ruimte, het uitgaan of gewoon thuis. D66 wil dat de gemeente zich inzet om de veiligheid in meerdere opzichten te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld in het verkeer door wegen goed te onderhouden en slim te verlichten. In de openbare ruimte moet overlast en vandalisme hard aangepakt worden. Dit kan door een goede samenwerking tussen de politie, inwoners en de gemeente.D66 is voorstander van veilige fietspaden buiten de bebouwde kom. Dit betekent bijvoorbeeld dat fietspaden goed onderhouden en (slim) verlicht zijn. Een omgeving met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. Het is een taak van de gemeente,
waar mogelijk samen met inwoners, om de openbare ruimte netjes te houden. Wanneer inwoners bijvoorbeeld melding maken van een
kapotte straatlantaarn, dan zorgt de gemeente ervoor dat deze snel wordt gerepareerd.

D66 ondersteunt initiatieven die leefbaarheid in wijken en dorpen vergroten. De gemeente investeert in beter beheer van openbare ruimte. Dus goed onderhoud, aanpakken van vandalisme en ruimte voor eigen initiatieven. De Wolden is een gemeente waarin van alles gebeurt. Het is een samenleving met een prettige leefomgeving waarin iedereen volop mee kan doen. Maar de gemeente kan niet voor alles zorgen. D66 vindt daarom dat de gemeente altijd op zoek moet zijn naar maatschappelijke partners om voor deze samenleving te zorgen. Met een ondersteunende en aanjagende rol kan veel bereikt worden.

Actieve verenigingen voor dorpsbelangen en goed functionerende dorpshuizen zijn belangrijk voor een levendige samenleving.
D66 wil dat de gemeente dorpshuizen blijft ondersteunen, zowel financieel als facilitair. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan vrijstelling van de WOZ.

Samenwerking kan meer opleveren op het gebied van openbaar groen. D66 vindt dat de gemeente moet zoeken naar mogelijkheden om meer samen te werken met de bevolking. Dit bevordert de leefbaarheid en zelfred-zaamheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zelf onderhouden van openbaar groen.
De gemeente kan hiervoor middelen beschikbaar stellen. Ook kan samenwerking worden gezocht met lokale ondernemers.