Gezond meedoen

Beeld: albert haar

De maatschappelijke tweedeling in onze samenleving neemt toe, tussen arm en rijk, tussen oud en jong, tussen gezonde en minder vitale mensen, tussen mensen die in Nederland geboren zijn en mensen die ergens anders vandaan komen. Hoewel D66 gelooft in eigen kracht en zelfredzaamheid ondersteunt, zijn er toch kwetsbare groepen ontstaan die onze steun verdienen. D66 wil het leven voor die groepen als ouderen, minima, minder validen, LHBTI-ers, en, mocht het nodig zijn, ook voor vluchtelingen makkelijker maken. De gemeente dient zich hulpvaardig op te stellen en waar nodig te ‘ontzorgen’.

D66 hecht veel waarde aan de ondersteuning van de LHBTI- gemeenschap. Daarom wil D66 in de gemeente een LHBTI-ervarings-deskundige vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon zal mensen die problemen ervaren als gevolg van hun seksualiteit, een luisterend oor bieden en hen van advies voorzien.

Bij het hanteren van regelingen vindt D66 dat de uitvoerende organisatie van de gemeente uiteraard volgens de regels handelt, maar daarbij vooral oog heeft voor de individuele situatie van burgers. De mens staat centraal, het systeem is een hulpmiddel en geen doel op zich. In het algemeen zijn het onze oudere inwoners die een beroep doen op de WMO. De voorziening waar het meest gebruik van wordt gemaakt is de huishoudelijke hulp. Die voorziening kost de gemeente veel geld.
In samenwerking met andere gemeenten moet De Wolden het rijk tot een hogere vergoeding zien te bewegen. Door de toename van de ouderen worden mantelzorgers steeds zwaarder belast. Schakel ook jongeren in die in het kader van hun opleiding hulp kunnen bieden.
Wij vinden dat er een loket moet zijn waar deze mantelzorgers met hun vragen terecht kunnen en met raad en daad worden geholpen.
Roken en alcoholgebruik onder jongeren in De Wolden is relatief hoog. Intensiever toezicht op o.a. de keten door handhavers is wenselijk.

Omwille van een gezonde leefstijl moet roken en het schenken van alcoholica in sport-kantines, juist daar, drastisch worden beperkt; tegelijk wordt dan obesitas bestreden. Bij het tegengaan van game-verslaving kan de gemeente ook zelf de sociale media inzetten.Onder de minima zijn nogal eens mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor vinden zij geen werk. D66 betreurt het verdwijnen van de werkvoorzieningsschappen en pleit voor herinvoering in een of andere vorm, samen met andere gemeenten.

In geval van schulden moet de gemeente zich als schuldeiser hulpvaardig opstellen. Niet beginnen met aanmaningsbrieven te sturen, maar op eigen initiatief contact opnemen en overleggen. Dit overleg heeft als doel om tot een oplossing te komen die voorkomt dat de betrokkene dieper in de problemen raakt.

De Wolden is op weg naar een inclusieve samenleving waarin mensen met een beperking kunnen meedoen: jong en oud, gehandicapten, mensen met een andere culturele achtergrond, personen ongeacht hun seksuele geaardheid of opleiding. De Wolden gaat werken met een “Agenda lokale inclusie”. Bij alle relevante maatregelen wordt bekeken of en hoe de bevordering van inclusiviteit kan worden ingevuld.

Mocht het nodig zijn dan is D66 er voor-stander van dat in De Wolden vluchtelingen worden opgevangen. D66 geeft de voorkeur aan kleinschalige opvang-accommodaties verspreid over de gemeente. Wij streven er ook naar dat de vluchtelingen direct
toegang krijgen tot onderwijs en werk. Dit bevordert participatie in de maatschappij, is goed voor het draagvlak en versnelt het integratieproces.

D66 steunt een streven dat inkomsten en uitgaven binnen het Sociale Domein in principe met elkaar in evenwicht zijn, maar financiën mogen niet de hoeveelheid zorg bepalen. Bij
overschrijdingen kan men een beroep doen op de Reserve Sociaal Domein. Als dat niet mogelijk is moet dekking van de kosten plaats vinden uit de algemene reserve. De gemeente dient zich hulpvaardig op te stellen. Ook hier geldt weer dat de gemeente in samenwerking met andere gemeenten druk op het rijk moet uitoefenen om voldoende middelen ter beschikking te stellen.

D66 vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de gezondheidszorg in de gemeente optimaal is en legt daarbij de nadruk op preventie.
Beweegtuinen zorgen voor gezondere jeugd. Er zijn veel verschillende regelingen voor de minima. Dit zorgt er vaak voor de minima niet van alle mogelijkheden gebruik maken die er voor hen zijn. D66 pleit daarom voor een Woldenpas, waarin deze maatregelen worden gebundeld