Overhead

Beeld: eigen foto

Naast het zorgen voor een goed bestuur, is het hebben van een goede, zich dienstbaar opstellende, ambtelijke organisatie van
groot belang. In De Wolden is dat de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO).

We vinden als D66 dat de ambtelijke organisatie van de gemeente uiteraard volgens de regels handelt, maar daarbij vooral oog heeft voor de individuele situatie van burgers waar de situatie erom vraagt. De mens staat centraal, het systeem is een hulpmiddel en geen doel op zich. De huidige inzichten en mogelijkheden van de technologie stellen ons ook hiertoe in staat.

D66 vindt dat innovatie en verbetering van de uitvoering van de wettelijke taken een vereiste is. Meegaan met de ontwikkeling in plaats van star vasthouden aan wat bekend is. D66 gelooft in het principe dat kwaliteit leidt tot tevreden klanten en ook tot lagere kosten door minder fouten, minder langs elkaar heen werken, brandjes voorkomen in plaats van blussen en direct helpen in plaats van over te veel schijven werken met alle extra coördinatie die dat weer met zich meebrengt. Word transparant naar inwoners over plannen en resultaten en zorg voor een betere verantwoording naar de inwoners en ondernemers. Van de gemeente mag je
verwachten dat ze laat zien wat de beoogde doelen zijn en welke resultaten ze dan bereikt, en wat ze eraan gedaan heeft en doet om dat doel alsnog te bereiken of de resultaten nog te verbeteren.De gemeente focust op kerntaken en werkt als regisseur goed samen met ondernemers, organisaties en inwoners.
Kerntakendiscussie en regisseur zijn: de gemeente heeft wettelijke taken die ze moet uitvoeren. Daarnaast kan de gemeente taken
naar zich toe halen die ze belangrijk vindt voor de samenleving in de gemeente. D66 gelooft erin dat de gemeente vooral ook keuzes moet maken.

Doe de wettelijke taken en doe die goed, dat is prioriteit nummer 1. Voor wat daarnaast belangrijk is voor de inwoners, organisaties
en ondernemers wordt zo veel mogelijk samengewerkt met alle betrokken partijen en/of uitbesteed aan professionele bedrijven. De gemeente moet daarin veel meer de regisseur zijn, partijen met ideeën bij elkaar brengen en naar “win-win” situaties streven.