Financiën

Beeld: albert haar

Een financieel gezonde gemeente heeft de middelen om verstandig beleid te kunnen financieren. Daarom is het, na jaren van degelijk financieel beleid belangrijk om daar mee door te gaan. We passen goed op de centen van onze inwoners. Geen onnodige en geldverslindende prestigeprojecten, maar verstandige investeringen in wat waarde heeft voor de samenleving. Daarmee houdt de gemeente de benodigde middelen over voor een nog betere dienstverlening naar onze inwoners en kunnen incidentele tegenvallers worden opgevangen zonder dat dat direct pijn doet.
De huidige bouwleges dekken maar ongeveer de helft van de kosten die de gemeente maakt. Net als alle andere leges horen bouwleges kostendekkend te zijn. Hierom wil D66 de bouwleges gefaseerd naar 100% dekking brengen net als andere leges.