Actief en opgeruimd

Ossesluis 1

Ossesluis - Beeld: Eigen foto

D66 maakt zich sterk voor het maximaal scheiden van afval. Wij willen de supermarkten stimuleren om, in samenwerking met het afvalbedrijf, afvaldepots neer te zetten bij hun vestigingen. Beheer en onderhoud ervan liggen bij de ondernemers. Het inleveren bij de winkels van wat rest van de gekochte waar zou een goede gewoonte moeten worden. We zijn voor het invoeren van gedifferentieerde afvaltarieven. Diftar: in principe ‘betalen naar gebruik’.

D66 vraagt aandacht voor voedselverspilling. Dit onderwerp zou permanent onder de aandacht gebracht moeten worden in de publicatiemogelijkheden die de gemeente heeft en op scholen. Wat betreft duurzame energie lopen we achter. Daar moeten we wat aan doen.

Initiatieven met draagvlak uit de samenleving om duurzame energie op te wekken steunen we van harte. Door voorwaardenscheppend te zijn en ruimte te bieden ziet D66 graag dat haalbare initiatieven van de grond komen. Lokale energie-coöperaties zijn daarvan een voorbeeld.

D66 ziet de meerwaarde van het beoefenen van sport en wil dat de inwoners van de gemeente hierin optimaal worden ondersteund. “Sport en Bewegen belangrijk voor gezondheid en verbinding” Sport verbindt: Wij als D66 vinden sport belangrijk. Sport is een verbindende factor. Sportprojecten en – evenementen die mensen bij elkaar brengen willen wij dan ook stimuleren. Iedereen moet kunnen sporten. Om een goede gezondheid en fitheid te bevorderen, overgewicht tegen te gaan en mensen langer vitaal te houden, willen wij sport in de gemeente zo veel mogelijk stimuleren. Ook aan mensen die het financieel minder ruim hebben wil D66 de kans bieden om te kunnen sporten. De gemeente zal, als het aan D66 ligt, goed blijven inves-teren in sport. Sporten moet gestimuleerd worden. Daarom is D66 warm voorstander van beweeg-tuinen.

Tegen een kostendekkende vergoeding van € 50,- kan elk adres een extra Gft-container van de gemeente ontvangen zonder dat daar aanvullende voorwaarden aan worden gesteld.Talentontwikkeling op alle gebieden verdient stimulering. D66 wil dat er onderzocht wordt waar de gemeente op dit gebied winst zou kunnen behalen. De gevonden mogelijkheden moeten vervolgens worden benut.

D66 wil dat de Wolden zich verder profileert als paardengemeente. Om dit te bewerkstelligen, zal er worden geïnvesteerd moeten worden in een netwerk van ruiterpaden. Want de recreatiepaarden- sport, met een spin-off naar toerisme, verdient meer kansen.

D66 vindt het belangrijk dat jongeren met de (gemeentelijke) politiek in aanraking komen. Hiermee worden zaadjes geplant die op vele verschillende manieren tot een vorm van bloei kunnen komen. Er zal een kweekvijver van betrokken burgers ontstaan wat onze toekomstige maatschappij ten goede zal komen. Om de drempel voor jongeren te verlagen, hun doorzettingsvermogen en enthousiasme aan te wakkeren wil D66 een Politieke Jongeren Pas
invoeren die bij bezoek van een activiteit van de gemeente recht geeft op een voucher van € 10.