Voor Zandberg

Zandberg is een mooie wijk met grote ambities. We kunnen deze ambities waarmaken, als we aan de slag gaan met de drie grote opgaven voor Zandberg: betaalbaar wonen, het klimaat en een leefbaar centrum. De afgelopen vier jaar hebben we daar een goede basis voor gelegd. Nu is het nodig dat we grote keuzes durven te maken voor het Zandberg van de toekomst.

Een duurzame wijk

We gaan aan de slag met de verduurzaming van woningen. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee. We ondersteunen lage- en middeninkomens voor het isoleren van hun huis. Daarmee beginnen we bij de slechtst geïsoleerde huizen. 

Groen Zandberg - Beeld: D66 Breda

Betaalbare huizen voor Zandberg

Veel jongeren en starters kunnen geen betaalbaar huis vinden. Daarom gaan we sneller woningen bouwen in en rond Zandberg. We letten ook op de kwaliteit van wonen in de buurt en maken de straat groener.

Wonen in Zandberg - Beeld: D66 Breda

Onze kandidaten

Zandberg heeft maar liefst drie kandidaten die de zorgen en wensen van de wijk gaan vertolken. Cas van Son op plek 33, Rasha Ismail Kooistra op plek 36 en Saskia Boeleman op plek 45.

D66 Zandberg - Beeld: D66 Breda